จีน-รัสเซีย ผลักดันความร่วมมือด้านการเงินการลงทุน

0
361

ปีหลังๆ มานี้ ด้วยความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนกับรัสเซีย ทำให้ทั้งสองประเทศผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างลงลึกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าเกิดโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่ายมากมาย อีกทั้งหลายโครงการยังช่วยส่งเสริมให้วิสาหกิจจีนมีโอกาสไปพัฒนาธุรกิจของตนในต่างประเทศอีกด้วย

การเปิดสำนักงานของธนาคารแห่งประเทศจีนในรัสเซีย เมื่อปี 1993 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางการเงินระหว่างจีน-รัสเซีย ต่อมา ธนาคารไอซีบีซี ธนาคารการก่อสร้าง และธนาคารการเกษตร ซึ่งล้วนเป็นธนาคารใหญ่ของรัฐบาลจีน ต่างก็ได้ทยอยเปิดสาขาในรัสเซีย ในขณะเดียวกันธนาคารการค้ารัสเซีย(VTB Capital)ธนาคารใหญ่อันดับสองของรัสเซียก็ได้เปิดสาขาขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2008 ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของรัสเซียที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการในจีน และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ธนาคารกลางรัสเซียก็ได้เปิดสำนักงานในต่างประเทศเป็นครั้งแรกขี้นที่กรุงปักกิ่ง

ปัจจุบัน สหพันธ์การเงินการธนาคารระหว่างจีน-รัสเซีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2015 มีสมาชิกแล้วทั้งสิ้น 65 ราย โดยในจำนวนนี้มีสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ 10 กว่าประเภท เช่น ธนาคาร กองทุน ประกันภัย การบริหารทรัพย์สิน และทรัสต์ เป็นต้น