ส.ผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดเสวนา 6 กค.นี้ เจาะปมลึก ‘รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน’

0
514

นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน กล่าวว่า โครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการขนส่งของประเทศไทยที่รัฐบาลที่ผ่านๆมาล้วนให้ความสนใจ และรัฐบาลปัจจุบันเองก็มองเห็นความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบคมนาคมให้ก้าวหน้า ทันสมัย และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ซึ่งในวันนี้รัฐบาลได้แสดงออกถึงความพยายามในการผลักดันเต็มที่ แม้ว่าจะต้องมีการใช้กฎหมายพิเศษอย่าง มาตรา 44 เข้ามาช่วยให้โครงการนี้เกิดและรุดหน้าไปได้โดยเร็ว ขณะที่ยังคงมีเสียงสะท้อนความคิดเห็นในมุมมองต่างๆของทุกภาคส่วนที่มีต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ทางสมาคมฯ จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน : ประโยชน์ร่วม ที่ต้องเร่งผลักดัน” ขึ้น เพื่อที่จะได้เป็นการสะท้อนมุมมอง ความคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการนี้ว่ามีประโยชน์ และมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรที่จะต้องผลักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้นให้ได้

โดยทางสมาคมฯได้เชิญวิทยากรที่ใกล้ชิดกับข้อมูล และเกาะติดกับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน มาโดยตลอด ประกอบด้วย ดร.พิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นอดีตทูตพาณิชย์ประจำกรุงปักกิ่ง ที่มีความรู้คตวามเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางของประเทศจีนเป็นอย่างดี จนรับฉายาว่า“มิสเตอร์ไชน่า” นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และอดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งมีความรู้มีข้อมูลในเรื่องของรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงเป็นอย่างดี และ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจะมามองในมุมของวิชาการ และความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจของโครงการนี้

“ทางสมาคมฯหวังให้การสัมมนาครั้งนี้ ช่วยสร้างความชัดเจนในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ในขณะที่ประเทศจีนจะได้รับผลดีอะไร จะต้องมีข้อพึงะวังอย่างไรหรือไม่ในการร่วมมือกันในครั้งนี้ รวมไปถึงเพื่อเป็นข้อมูลล่วงหน้าสำหรับรัฐบาลว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคใดๆในอนาคตด้วยหรือไม่ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะมีการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนที่เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย”

สำหรับการจัดเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน : ประโยชน์ร่วม ที่ต้องเร่งผลักดัน” จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องสัจจา ชั้น1 อาคารอธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น ทางสมาคมฯจึงขอเชิญชวนสื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0860566676