​สิ้นปีได้ใช้! สะพานข้ามทะเล เชื่อมแผ่นดิน เส้นยาวสุดในโลก

0
407

นายจู หยงหลิ่ง ผู้อำนวยการสำนักการจัดการสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เปิดเผยการก่อสร้างโครงสร้างหลักของสะพานฯ ได้เสร็จสิ้นแล้วในวันศุกร์ (7 ก.ค.) โดยโครงสร้างหลักมีความยาว 29.6 กิโลเมตร ประกอบด้วยตัวสะพานเหนือผิวน้ำยาว 22.9 กิโลเมตร และอุโมงค์ใต้ดินยาว 6.7 กิโลเมตร

ทั้งนี้สะพานรูปทรงตัววาย (Y) ซึ่งจะเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร ใช้เวลาก่อสร้างมาแล้ว 7 ปี และมีกำหนดเปิดใช้งานภายในสิ้นปีนี้ โดยจะร่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างฮ่องกงกับจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง จากเดิม 3 ชั่วโมง เหลือเพียง 30 นาทีเท่านั้น