ท่านทูตจีน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ โอกาสอำลาตำแหน่ง หนุนไทยเชื่อมโยงภูมิภาค

0
303

วันนี้ (9 สิงหาคม 2560 2560) เวลา 11.00 น. นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบกับเอกอัครราชทูตจีนฯ ในวันนี้ พร้อมขอบคุณที่เอกอัครราชทูตจีนฯ ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – จีนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ได้ดำรงตำแหน่ง และขอบคุณที่เอกอัครราชทูตจีนฯ ได้ช่วยประสานงานสำหรับการเยือนจีนของบุคคลสำคัญของไทยอย่างต่อเนื่อง และขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะสานต่อความร่วมมือกับเอกอัครราชทูตจีนฯ คนใหม่อย่างเต็มที่เช่นเดิม โดยเอกอัครราชทูตจีนฯ แสดงความขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีสละเวลาให้เข้าพบในวันนี้ และรู้สึกประทับใจที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ เห็นได้จากการเดินทางไปเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีทั้ง 4 ครั้ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตจีนฯ แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุทกภัยในภาคเหนือและภาคอีสานของไทย และขอบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณ พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลจะนำเงินบริจาคดังกล่าวให้กับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับบริจาคของประชาชนที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อย่างไรก็ดี ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวน ที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ราย และผู้บาดเจ็บกว่า 160 คน พร้อมกล่าวถึงสุภาษิตไทยที่ว่า “ไทยกับจีนนั้นจะสุขก็สุขด้วยกัน จะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกัน”

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ความสัมพันธ์ไทย – จีน มีความราบรื่นบทพื้นฐานความเข้าใจอันระหว่างกันและมีความใกล้ชิดในทุกระดับ โดยเอกอัครราชทูตจีนฯ กล่าวยืนยันว่า จีนจะสานต่อความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีอย่างนี้ไปโดยตลอด เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีกำหนดเดินทางเยือนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุม Dialogue of Emerging Markets and Developing Countries ในช่วงการประชุม BRICS Summit ครั้งที่ 9 ที่จีน และหวังว่าจะมีโอกาสพบกับประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีจีนในการประชุมดังกล่าว ซึ่งเอกอัครราชทูตจีนฯ ได้อวยพรให้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวประสบความสำเร็จ

ทั้งสองฝ่ายหารือถึงความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองฝ่ายมีพัฒนาการที่ดี โดยจีนยังคงรักษาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเอกอัครราชทูตจีนฯ เน้นย้ำว่า จะสนับสนุนให้ภาคธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะในโครงการ EEC และจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนไทยในจีน การท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีที่ประชาชนของทั้งสองประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ รถไฟไทย – จีน นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตจีนฯ ที่ช่วยผลักดันโครงการรถไฟฯ เสมอมา โดยฝ่ายไทยได้พยายามผลักดันให้โครงการนี้คืบหน้า เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือระดับรัฐบาลของทั้งสองประเทศ จึงขอให้ฝ่ายจีนคำนึงถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าวในเชิงยุทธศาสตร์ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยสนับสนุนการคงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค จึงหวังว่าจีนจะมีบทบาทที่สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ด้วยสันติวิธี

ในช่วงท้าย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคให้เพิ่มมากขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะสามารถเป็นประตูสู่อาเซียนให้แก่จีนได้ ผ่านระเบียงเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่าง EEC กับนโยบายสำคัญของจีน โดยเฉพาะนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt and Road) ของผู้นำจีน ซึ่งเอกอัครราชทูตจีนฯ ยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมิภาคกับไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้ง อาเซียน – จีน GMS และแม่โขง – ล้านช้าง (MLC)