จีนไฟเขียวงบฯ สี่แสนล้าน พัฒนาสนามบิน ทางรถไฟ

0
96

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ของจีน ได้อนุมัติการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 3 โครงการใหม่ในประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดเกือบ 80,000 ล้านหยวน (ราวสี่แสนล้านบาท)

โครงการแรกคือการขยายท่าอากาศยานนานาชาติอูหลู่มู่ฉี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือ โดยจะก่อสร้างรันเวย์สองสายและอาคารรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่ ขนาด 450,000 ตารางเมตร มูลค่ารวม 41,000 ล้านหยวน เพื่อเพิ่มปริมาณผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าให้ได้ 63 ล้านคน และ 750,000 ตัน ภายในปี 2030

ส่วนอีกสองโครงการ ได้แก่ การก่อสร้างทางรถไฟความยาว 111.8 กิโลเมตร มูลค่าราว 36,800 ล้านหยวน เพื่อเชื่อมต่อนครเซี่ยงไฮ้กับเมืองหนานทงทางตะวันออก และการก่อสร้างสนามบินพลเรือนแห่งใหม่มูลค่า 1,500 ล้านหยวน ที่เมืองอี้ว์หลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้

ทั้งนี้ข้อมูลของทางการจีนระบุว่า การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในจีนได้เติบโต 8.3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี ไปอยู่ที่ 33.74 ล้านล้านหยวน ในช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. ของปีนี้