อาชีวะภูเก็ต ร่วมกับสถานประกอบการ สร้างเด็กคุณภาพป้อนตลาดแรงงาน

0
336

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กับสถานประกอบการ ซึ่งเป็นบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการรับนักศึกษาในระบบทวิภาคี เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ หนึ่งในนั้นคือดีวาน่า กรุ๊ป ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตลอดมา เพื่อหวังให้สถานประกอบการเป็นที่เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานจริง เป็นส่วนช่วยสร้างกำลังพลรุ่นใหม่ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ มีสถานประกอบการสนใจเข้าร่วมระบบทวิภาคีรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาภูเก็ตจำนวนมากกว่า 40 โรงแรม และมีการลงนามไปแล้วกว่า 30 โรงแรม