ไห่หนาน-ไทย ลงนามความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ขยายโอกาสการลงทุนไทย-จีน

0
300

เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ที่โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ นายหลี่ ชุนหลิน กงสุลใหญ่ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายเฉิน เสี่ยวหมิง ผู้ว่ามณฑลไห่หนาน ตัวแทนจากมณฑลไห่หนาน ประเทศจีน และนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานสภาหอการค้าไทย-จีน ตัวแทนจากประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดงานเนื่องในโอกาสการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าไทย-จีน โดยเป็นการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างมณฑลไห่หนานและประเทศไทย โดยในงานได้รับเกียรติจาก พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และ ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล พร้อมทั้งเลขาธิการ ผู้อำนวยการฝ่ายจีนและไทยของสถาบันฯ เข้าร่วมงาน

นายเฉิน เสี่ยวหมิง ผู้ว่ามณฑลไห่หนาน กล่าวว่า มณฑลไห่หนานเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และรัฐบาลกลางของจีนก็พร้อมสนับสนุนให้มณฑลไห่หนานขยายการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไปยังต่างประเทศ และการผลักดันมณฑลไห่หนานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล รวมทั้งการผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านต่างๆ กับประเทศไทย โดยได้มีการออกกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเดินทางโดยสายการบิน การเกษตร และการศึกษา ซึ่งขณะนี้มีมูลค่าในการลงทุนประมาณ 2,960 ล้านหยวน ถือเป็นความร่วมมือที่ได้รับผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ดังนั้น ในปีถัดไป เนื่องในโอกาสที่การสถาปนามณฑลไห่หนานจะครบรอบ 30 ปี ไห่หนานจะต้องเป็นมณฑลที่เฟื่องฟูและสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจมากมายให้กับชาวต่างชาติ

ด้าน นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานสภาหอการค้าไทย-จีน กล่าวว่า ทางสภาฯ มีความพร้อมและยินดีที่จะให้การสนับสนุนการลงทุนระหว่างมณฑลไห่หนานกับประเทศไทย โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างไทย-จีนมาตลอด 107 ปี ทั้งยังได้ร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการทำดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ทางสภาหอการค้าไทย-จีน ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้กับนักธุรกิจไทย-จีน ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างกัน

การลงนามครั้งนี้ ได้เกิดความร่วมมือระหว่างมณฑลไห่หนานกับประเทศไทย เช่น เป็นมหาวิทยาลัยพันธมิตร มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและครูอาจารย์ ร่วมมือวิจัยด้านวิชาการต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยไห่หนานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแลกเปลี่ยนคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกงานด้านการบินและการบริการ เพื่อตอบรับแนวคิด Belt & Road ช่วยให้ไทยได้สร้างบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาสู่งานบริการด้านการบิน และมีการร่วมกันระหว่างสายการบินนกแอร์กับสายการบินอันเค่อ ยุ่นต๋า ในการเพิ่มเที่ยวบินโดยตรงช่วงเทศกาล นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่กับบริษัทในเครือเจิ้งต้า (CP ในจีน) กับวิสาหกิจในมณฑลไห่หนาน