สถานทูตจีนเป็นเจ้าภาพจัดงานครบรอบ 68 ปี แห่งการสถาปนาวันชาติจีน

0
185
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ช่วงค่ำของวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติ ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 68 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยมีนายลวี่เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเป็นประธาน และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติหลายประเทศที่มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ผู้แทนทูตทหาร นักธุกิจจีนและไทย รวมถึงสื่อมวลชนจำนวนมาก

นายลวี่เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

นายลวี่เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมกับแถลงว่า จีน-ไทยเป็นเพื่อนบ้านอันใกล้ชิด ประชาชนของทั้งสองมีการผูกพันและติดต่อกันมาอย่างลึกซึ้งตั้งแต่โบราณกาล ดังคำกล่าวที่ว่า “จีนไทยมิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” รัฐบาลของทั้งสองประเทศอาศัยวิสัยทัศน์อันยาวไกลใช้กลยุทธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีมาโดยตลอด เพื่อนำความผาสุกและประโยชน์ให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง โดยจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน และเมื่อปีที่แล้วจีนเป็นประเทศที่มีการลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยเกือบ 9 ล้านครั้ง ทั้งนี้รัฐบาลไทยมุ่งมั่นในการยกระดับเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหลายด้าน อาทิ การสร้างสรรค์ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ความร่วมมือด้านกำลังการผลิต ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นต้น นับเป็นแรงผลักดันใหม่ให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีน-ไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประชาชนและประเทศทั้งสอง โดยจะยืนหยัดวิสัยทัศน์ดังกล่าว ยินดีและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างจีน-ไทยจากทุกวงการด้วยความจริงใจ

ทั้งนี้ นายลวี่เจี้ยน ได้กล่าวขอบคุณและจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยอย่างจริงจังและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางการเมือง มีความสามัคคีและขอให้ประชาชนมีความสุข

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หลังจากนั้นนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวคำปราศรัยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยือนทุกมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน พระองค์ท่านช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาและขยายความร่วมมือหลายสาขาบนพื้นฐานของความเท่าเทียม พร้อมกันนี้ได้กล่าวอวยพรให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเจริญยิ่งขึ้นไป

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและจีนมีมายาวนานกว่า 42 ปี ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในทางการค้า ทางวัฒนธรรม หรือในทางสายเลือด พร้อมกับกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จและการพัฒนาของประเทศจีนตลอดระยะเวลา 68 ปี และในช่วงสุดท้ายได้อวยพรให้ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยจีนยั่งยืน ประสบความสำเร็จในโครงการ One Belt, One Road เพื่อประโยชน์แก่ทั้งประเทศจีนและประเทศไทยสืบไป

รายงานโดย: ยุพินวดี คุ้มกลัด