หลักสูตรการตลาดเบื้องต้นเพื่อนักวิทยาศาสตร์นาโนเทค

0
239

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดการอบรมหัวข้อ Marketing Innovation ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีวิทยากรด้านการตลาดมากมายเข้าร่วมให้ความรู้ ในนามของทีม Big Head ที่ประกอบด้วย อาจารย์เนตรทิพย์ สุรศิริกุล อาจารย์คณวัฒน์ อัศวฉัตรโรจน์ อาจารย์กุลบุตร โกเมนกุล  อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์  และ อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช 

อาจารย์เนตรทิพย์ สุรศิริกุล จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  กล่าวเปิดการบรรยายว่าการมีความรู้ในทฤษฎีของหลักการตลาด บางคนอาจมองว่าไม่จำเป็นเพราะประสบการณ์ย่อมสำคัญกว่า แต่ในภาวะที่เราเจอปัญหา บางครั้งหลักการและทฤษฎีอาจเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามีแนวทางในการแก้ปัญหาได้  ยิ่งเรามีทั้งความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์รวมกับรู้หลักการของทฤษฎีทางการตลาด เราจะกลายเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาด และเป็นได้ทั้งนักการตลาดที่เฉียบคม  หลักการตลาดเบื้องต้นจึงสอนให้เราศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญก่อนการพัฒนานวัตกรรมใดๆ ออกมา” 

ด้านอาจารย์คณวัฒน์ อัศวฉัตรโรจน์ นักการตลาดที่มีประสบการณ์การทำการตลาดในต่างประเทศ จากเพจ Marketing Everyday กล่าวว่าในปัจจุบันมี 6 กระแสหลักๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งได้แก่คนติดGoogle’, ‘ผู้บริโภคสามารถเลือกสื่อได้เอง’, ‘คนขาดFacebookไม่ได้’, ‘สื่อเยอะจนน่ารำคาญ’, ‘Appในมือถือ ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นและการทำลายล้างสิ่งเดิมๆของเทคโนโลยีทั้งนี้การตลาดเริ่มต้นที่ผู้บริโภค จึงต้องคำนึงว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว เราจึงไม่ควรแยก ส่วนดิจิทัลออกจากการตลาดแต่นักการตลาดต้องใส่ความเป็นดิจิทัล ใน DNA ของตัวเอง

ในส่วนของอาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ และ อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้สรุปให้ฟังถึง Business Model Canvas การรู้หลัก รู้ลูกค้า การทำแบรนด์  การตลาดในแต่ละยุค แนวคิดเกี่ยวกับการขายและการตลาด กิจกรรมดิจิทัลแนวทางต่างๆ ซึ่งทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ของนาโนเทคได้เห็นภาพรวมของการตลาดในยุค 4.0 ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น