จีนพัฒนา “ข้าวยักษ์” สูงใหญ่ ให้ผลผลิตมากกว่าเดิม

0
207

สถาบันการเกษตรกึ่งเขตร้อน ซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ได้พัฒนาข้าวชนิดใหม่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “ข้าวยักษ์” เพราะสามารถโตได้สูงสุดถึง 2.2 เมตร

โดยเจ้าหน้าที่ได้นำข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวไปทดลองปลูกในเมืองเซ่าหยาง ฉางเต๋อ จูโจว และฉางซา ในมณฑลหูหนาน ทางตอนใต้ของประเทศจีน และผลปรากฏว่าต้นข้าวสายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความสูงอยู่ที่ 1.8 เมตร

เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าผลผลิตของ “ข้าวยักษ์” ดังกล่าวอาจมากกว่า 11.5 ตันต่อเฮกตาร์ ซึ่งถือว่ามากกว่าการปลูกข้าวพันธุ์ธรรมดาถึงร้อยละ 15-20 ทั้งนี้ นาปลูกข้าวชนิดนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยอันอุดมสมบูรณ์สำหรับฝูงกบและปลาอีกด้วย