เปิดตัว “สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว” อย่างเป็นทางการ

0
1077

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว จัดโครงการเสวนาเรื่อง “สื่อมวลชนพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยว” พร้อมกับเปิดตัวสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ที่จะร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวอีก 20 ปีอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” โดยมีคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เข้าร่วมแสดงความยินดี

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และดร.สว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวร่วมถ่ายรูปก่อนเปิดงาน

งานนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีในการเปิดตัวสมาคมฯ พร้อมกับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมปาฐกถาพิเศษ โดยภายในงานยังมีนิทรรศการของดีประจำจังหวัดต่างๆ มาจัดแสดงด้วย โดยงานจัดขึ้นที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต

ดร.สว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว กล่าวต้อนรับและรายงาน

ดร.สว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว กล่าวต้อนรับและรายงานว่า สมาคมฯ เกิดขึ้นจากแนวคิดสื่อสร้างสรรค์ กำหนดให้วันที่ 24 พฤศจิกายน เป็นวันเปิดตัวสมาคมฯ อย่างเป็นทางการภายใต้การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยสื่อมวลชนจากทุกแขนงทั่วประเทศ ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงทุกภาคส่วน ให้เกิดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เชื่อมโยง ครอบคลุม และยั่งยืนในทุกมิติของการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ภูมิภาค และมิตรประเทศ

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากสมาคมฯ สามารถช่วยกิจการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสมาคมฯ เป็นการรวมตัวกันของหลายภาคส่วน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝง สละเวลา ทุนทรัพย์ รวมตัวกันเป็นหนึ่งเพื่อทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ การท่องเที่ยวไทยได้พลังจากตรงนี้เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จในเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เป็นไปตามเป้าหมายและเกินเป้าหมาย ทั้งนี้เพราะ 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1.ประชาชน ภาคเอกชน และรัฐบาล 2.สื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ บวกกับประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ มีมรดกทางธรรมชาติที่บรรพบุรุษให้มา เมื่อนำทั้ง 2 สิ่งมารวมกันยิ่งทำให้การท่องเที่ยวถูกนำเสนอไปทั่วโลกตามปรัชญาที่ว่า “วัฒนธรรมคือจิตวิญญาณของการท่องเที่ยว”

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินได้ไม่ต่ำกว่า 20% ของจีดีพีประเทศไทย และรัฐบาลนำรายได้ส่วนนี้กระจายไปสู่ท้องถนน ไปสู่เมืองระดับรองต่างๆ ขณะเดียวกันประชาชนในท้องถิ่นเป็นแกนหลักสำคัญในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เสมือนเพื่อนมิตร ยิ่งจะทำให้การท่องเที่ยวประสบความสำเร็จ และการที่มีสมาคมฯ นี้ขึ้นมายิ่งทำให้มีเครือข่ายที่กว้างขวางกระจายอยู่ทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ ย่อมทำให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนแน่นอน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ว่า ถือเป็นมิติที่ดีในการสร้างวิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีการสร้างเจ้าบ้านที่ดี สร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ดี และคนในท้องถิ่นที่ดี แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือสื่อมวลชน พร้อมได้ฝากการบ้านให้ทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว จะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวแต่ละกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและมีคุณภาพ ในส่วนของรายละเอียดปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนประกอบด้วยกิจกรรมอันหลากหลาย จะช่วยกันประชาสัมพันธ์อย่างไรให้เกิดผลสูงสุด

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร และดร.สว่าง ทองไพ ร่วมถ่ายรูปกับตัวแทนจังหวัดต่างๆ

ยุพินวดี คุ้มกลัด เรียบเรียงและถ่ายภาพ