นายกรัฐมนตรีจีน-ไทย หารือความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

0
197

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อค่ำวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้พบกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ที่กรุงพนมเปญ

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” เป็นความคิดฝังลึกอยู่ในใจประชาชนจีนมาตลอด ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีแนวโน้มการพัฒนาด้วยดี ความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างสองประเทศพัฒนาต่อเนื่อง ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โครงการรถไฟจีน-ไทยช่วงแรกได้เริ่มการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า ความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยได้ก้าวสูงขึ้นอีกขั้น หวังว่าสองฝ่ายจะใช้ความพยายามร่วมกัน ส่งเสริมให้โครงการดำเนินอย่างราบรื่น และทำให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ มีความก้าวหน้าตาม จีนยินดีที่จะเพิ่มการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กับโครงการ “สร้างระเบียบเศรษฐกิจ” ของไทย ยกระดับความสะดวกด้านการค้าระหว่างจีนกับไทย เพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กันและชัยชนะร่วมกัน

ด้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า ไทยกับจีนมีศักยภาพใหญ่ด้านความร่วมมือ ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างสองประเทศมีความหมายสำคัญเชิงประวัติการณ์ ไทยติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยนวัตกรรมของจีน ยินดีที่จะเลียนแบบประสบการณ์การพัฒนาของจีน ส่งเสริมการติดต่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของสองประเทศ เพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และการเรียนการสอนเป็นต้น ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก้าวหน้ายิ่งขึ้นเรื่อยๆ