ปี 2017 จีดีพีจีนเพิ่มขึ้น 6.9% ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตโตอีก 32.2%

0
521

เมื่อวันที่ 18 มกราคม สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนประกาศตัวเลขสถิติว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของจีนปี 2017 อยู่ที่ประมาณ 82.7 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 12 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับปี 2016 ซึ่งอัตราการเติบโตของจีดีพีเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา

นายนิ่ง จี๋เจ๋อ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติระบุว่า เมื่อปี 2017 เศรษฐกิจพัฒนาด้วยดี เกินกว่าที่คาดหมาย ในอนาคต จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพสูง

ทั้งนี้ โครงสร้างและคุณภาพของเศรษฐกิจปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นพลังกระตุ้นต่อการพัฒนาระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเกิดใหม่ อุตสาหกรรมไฮเทค และอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ปริมาณการผลิตหุ่นยนต์ และรถพลังงานใหม่ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยังเปิดเผยอีกว่า ปี 2017 อัตราการค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศจีนสูงถึง 7,175,100 ล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.2 เมื่อเทียบกับปี 2016 ขณะเดียวกัน ปี 2017 การค้าปลีกสินค้าบริโภคของจีนคิดเป็น 36,626,200 ล้านล้านหยวน ซึ่งเพิ่มมากกว่าปี 2016 ร้อยละ 10.2

สินค้าบริโภค อุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องกีฬาและอุปกรณ์เพื่อความบันเทิง ตลอดจนเครื่องสำอางต่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราร้อยละ 11.7, 15.6 และ 13.5 ตามลำดับ