จีนยกขบวนงานศิลปะชั้นยอดจัดแสดงที่กรุงเทพฯ เชื่อมสายใยวัฒนธรรมไทย-จีน

0
321

บ่ายวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดงาน “ศิลป์แห่งมังกรบนเส้นทางสายไหม–นิทรรศการผลงานศิลปินวัยรุ่นจีน(ณ ประเทศไทย)” ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ โดยงานนี้จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

นิทรรศการในครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานภาพเขียนพู่กันจีนและการเขียนตัวหนังสือจีนหรืออักษรศิลป์ จำนวน 80 ชิ้น จากศิลปิน 8 คน ซึ่งล้วนมีความเชี่ยวชาญในศิลปะโบราณของจีน และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับปัจจุบันสมัยและสไตล์ของตัวเอง ความโดดเด่นและเอกลักษณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดและมุมมองด้านสุนทรียศาสตร์ของจีนที่มีต่อโลกสมัยใหม่ คุณค่าและความงามด้านศิลปวัฒนธรรมจีน อีกทั้งยังร่วมแบ่งปันภูมิปัญญาและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมจีนไปยังทั่วโลก

ในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญทั้งฝ่ายจีนและไทย อาทิ มาดามพันเผิง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และอุปทูต คุณหลานซู่หง ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมสถานทูตจีน และผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ คุณฉินยู่เซิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน คุณจางปัว รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน คุณศิริพรรณ ทองเจิม เลขานุการกรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คุณพูนศรี จีบแก้ว ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรมศิลปากร คุณมาลี วัชโรทัย ประธานมูลนิธิ ไทยพัฒนา คุณจางไห่โป นักวิจารณ์ศิลปะและผู้จัดงานในครั้งนี้ รศ.หูหลิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ม.ขอนแก่น ฝ่ายจีน ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ม.ขอนแก่น ฝ่ายไทย

มาดามพันเผิง กล่าวในพิธีเปิดว่า จีนไทยมีประวัติมายาวนานด้านศิลปะ เมื่อประเทศมีการพัฒนา คนมีการพัฒนา ศิลปะก็ย่อมพัฒนาตาม ซึ่งภาพเขียนในงานครั้งนี้แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงกันของทั้งสองประเทศ หวังว่าจะใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะมีภาษาเป็นอุปสรรค แต่ศิลปะนั้นเปิดกว้างและไม่เอนเอียง มีความแน่วแน่ ขณะเดียวกันงานนิทรรศการครั้งนี้ก็สอดคล้องกับนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนด้วย เพราะเป็นการนำของดั้งเดิมหรือรากฐานทางศิลปะของจีนมาเชื่อมโยงกันกับปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นของขวัญวันตรุษจีนพอดิบพอดีอีกด้วย

ด้านคุณศิริพรรณ ทองเจิม กล่าวว่า ผลงานของศิลปินคนรุ่นใหม่ 8 คนที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ แสดงให้เห็นความสวยงามและสุนทรียศาสตร์แบบจีน รวมทั้งแนวความคิดใหม่ๆ ของคนรุ่นปัจจุบันที่ผสมผสานกับรูปแบบศิลปะดั้งเดิม และเชื่อว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปะระหว่างไทยและจีน โดยผ่านงานศิลปะเหล่านี้

ขณะที่อาจารย์จางไห่โป จากมหาวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน ผู้นำคณะศิลปินมาจัดแสดงในครั้งนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่า จุดประสงค์ในการนำศิลปะจีนเข้ามาแสดงคือ ต้องการให้คนไทยเข้าใจในศิลปะภาพวาดและศิลปะอักษรของจีน

นิทรรศการภาพวาดและอักษรจีนในครั้งนี้ได้แสดงถึงปรัชญาของจีนโบราณ ซึ่งในความคิดดั้งเดิมของจีนนั้น คิดว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน อยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน ถ้าในปัจจุบันก็สามารถพูดได้ว่าอยู่ร่วมโลกเดียวกัน ย่อมสามารถพัฒนาไปด้วยกัน สอดคล้องกับนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ซึ่งในการพัฒนาประเทศของจีนนั้นต้องการที่จะให้ประเทศอื่นพัฒนาไปพร้อมกันด้วย

ต่อข้อถามที่ว่า “กรณีผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะจีน จะสามารถดูได้เข้าใจหรือไม่นั้น” อ.จางไห่โป ระบุว่า ศิลปะนั้นไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดี ถ้าเรามองเราดูแล้วสามารถสัมผัสได้ก็พอแล้ว ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้เป็นครั้งแรก จึงอยากเรียนเชิญผู้ที่พอมีพื้นฐานความรู้เรื่องจีนมาชม เพื่อที่จะได้เกิดการแลกเปลี่ยนและมีการแสดงในครั้งต่อๆ ไป