แถลงข่าวเปิดตัว “Media Fun Facts” ป้องปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี โดย ศสป.

0
172
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายวันเสาร์ แสงมณี หัวหน้าโครงการ ศสป. Media Fun Facts ร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาที่มาร่วมงาน

เช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ Big Co-Working Space พระราม9 มีการจัดงานแถลงข่าว โครงการเครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่านช่องทางระบบสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดียเพื่อการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ และป้องปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย (ศสป.) หรือ Media Fun Facts ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน และแจ้งข้อมูลอันไม่เหมาะสม พร้อมทั้งเฝ้าระวังและสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับการรับมือกับข่าวลวงรูปแบบต่างๆ

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดงานว่า ช่วงที่ผ่านมาถือเป็นระยะเริ่มต้นของกองทุนฯ โดยช่วงแรกมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นพี่เลี้ยงให้หลังจากนั้นจะมีหลากหลายหน่วยงานเข้ามาช่วย ส่วนงบประมาณนั้นได้จาก กสทช. เป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อจะทำอย่างไรให้สังคมไทยห่างไกลจากสื่อที่ไม่ดี สื่อปลอม และรับข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างสรรค์จากโซเชียลมีเดีย อีกทั้งให้ทุกคนตระหนักเกี่ยวกับข่าวลือข่าวลวงให้มากขึ้น รู้เท่าทันข่าวสารอันหลากหลายและเฝ้าระวังไม่ให้คนไทยรับข้อมูลที่ผิดๆ มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยที่ผ่านมามีการนำเสนอมาจำนวน 477 โครงการ ผ่านการตรวจสอบคัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิเหลือ 48 โครงการ และโครงการ Media Fun Facts คือหนึ่งในโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ที่ตรงตามเป้าหมายและเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งเชิญชวนให้สื่อมวลชนร่วมกันสนับสนุนและเป็นหูเป็นตาให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

นายวันเสาร์ แสงมณี หัวหน้าโครงการ ศสป. Media Fun Facts

นายวันเสาร์ แสงมณี หัวหน้าโครงการ ศสป. Media Fun Facts ให้สัมภาษณ์ว่า ระบบนี้มีเพื่อเอาไว้ตรวจสอบคอนเทนต์ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในโลกออนไลน์ทั้งหมด โดยจะมีทีมงานที่เป็นทั้งผู้สื่อข่าวและผู้ดูแลระบบ และภาคีเครือข่ายอย่างสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย ที่คอยดูแลเรื่องการฉ้อโกงธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความผิดปกติ ข่าวลวงเกี่ยวกับการเงินออนไลน์ ก็สามารถส่งข้อมูลเหล่านี้ไปหาภาคีให้ช่วยตรวจสอบ และนำข้อมูลที่ถูกต้องมาแจ้งบนแพลตฟอร์มของเราว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร เมื่อมีระบบ Media Fun Facts ขึ้นมาแล้วจะทำให้ประชาชนมีพลังมากขึ้น มีจุดศูนย์รวมแจ้งเรื่องไม่พึงประสงค์ในโลกออนไลน์ เพราะที่ผ่านมาไม่มีที่ให้แจ้งข้อมูลได้เลย จึงเป็นที่มาของโครงการ มีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีช่วยตรวจสอบ มีระบบประเมินผล หรือแม้กระทั่งข่าวจากต่างประเทศ ถ้าพบเห็นเรื่องแปลกๆ ก็สามารถแจ้งมายังโครงการได้ อีกทั้งยังต่อยอดโดยนำข้อมูลต่างๆ มาเขียนเป็นบทความที่ดีเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปอ่านได้ทุกเวลา จึงอยากชวนเชิญให้ประชาชนเข้ามาใช้ระบบนี้กันเยอะๆ

Media Fun Facts คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่หลักแบ่งได้เป็น 2 ประการคือ 1.ส่งเสริมสื่อปลอดภัย 2.ป้องปรามสื่อไม่ปลอดภัย โดยการทำงานของ Media Fun Facts นั้นเริ่มจากมีการแจ้งข้อมูลเข้ามาที่เครือข่ายศูนย์รับแจ้งฯ หลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ Media Fun Facts หรือ Facebook : Chatbot และ Browser Extension จากนั้นทางศูนย์จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคีเครือข่าย หรือภาคพลเมืองเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และขั้นตอนต่อไปคือการรายงานผลโดยโปรโมทเว็บไซต์ที่น่าส่งเสริม และรายงานความคืบหน้าขั้นตอนตามกฎหมายของภาครัฐ ส่วนผู้ที่เหมาะจะเป็นผู้ใช้งานระบบนี้ก็คือ ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ เครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งเสริมสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ และป้องปรามสื่อที่ผิดกฎหมาย

หน้าเว็บไซต์ www.mediafunfacts.in.th

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้เพียงแค่เข้าไปที่ www.mediafunfacts.in.th หรือทาง Facebook/mediafunfacts เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องปรามสื่อไม่ปลอดภัยและแนะนำสื่อสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุพินวดี คุ้มกลัด รายงานและถ่ายภาพ