ดีเจเคนโด้ – ต๊ะ พิภู ร่วมถก “Drama ในข่าว สร้างสรรค์หรือทำลายในยุคสื่อดิจิทัล” ที่ DPU

0
197

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่องการปรับตัวของสื่อในยุค Media Disruption และความรับผิดชอบทางสังคม

“Drama ในข่าว สร้างสรรค์หรือทำลายในยุคสื่อดิจิทัล” กับวิทยากร

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช (ตัวแทนทางวิชาการ)
คุณเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร (คุณเคนโด้ ตัวแทนทางด้านธุรกิจสื่อ)
คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า (คุณต๊ะ ตัวแทนทางด้านธุรกิจสื่อ)

ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้า 088-013-3296 (คุณแนน)