เปิดงานสัมมนาหุ้นขึ้นให้รีบตัก ตอน มือใหม่หัดลงทุน

0
344

มหาวิทยาลัยรังสิตจัดงานสัมมนาโครงการหุ้นขึ้นให้รีบตัก ตอน มือใหม่หัดลงทุน เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ณ  ห้องประชุมอาคาร 6 โดยเรียนเชิญวิทยากรมืออาชีพมากมายมาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม อาทิ นายธนัท เจตจันทร์ประภา  CFA ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด นายอนุรักษ์ เตชะมีนา  FRM วิศวกรการเงิน จากธนาคารกสิกรไทย และ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต  การสัมมนานี้มีผู้สนใจร่วมงานจำนวนมากกว่า 150 คน นับเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนเบื้องต้นให้ผู้ที่สนใจเล่นหุ้นในระยะตลาดขาขึ้นนี้

สำหรับเนื้อหาในการสัมมนาแบ่งออกเป็น ด้านการคัดเลือกหุ้นที่ดี การประเมินมูลค่าหุ้น รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนายธนัท เจตจันทร์ประภา จาก ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อการคัดสรรหุ้นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน โดย นายอนุรักษ์ เตชะมีนา จาก ธนาคารกสิกรไทย

การกระจายความเสี่ยง  วินัยในการลงทุนและข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจลงทุน โดย ดร.กุลบุตร โกเมนกุล จาก มหาวิทยาลัยรังสิต

นอกจากนี้ในงานยังมีช่วงของ นางสาวสบายใจ ว่องกสิกร Executive Vice President จาก บล.RHB จำกัด (มหาชน) มามอบเคล็ดลับการเลือกหุ้นอย่างง่าย โดยดูจากธุรกิจที่อยู่รอบตัวและพบเห็นการเติบโตอยู่บ่อยครั้ง  พร้อมทั้งมีกิจกรรมที่ปรึกษาด้านการลงทุนจาก บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่มาให้คำปรึกษา คำแนะนำการใช้โปรแกรมการเทรดหุ้น และ บริการเปิดบัญชี ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ อีกด้วย