เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0
138

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันนี้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า เพื่อเรียนเชิญและหารือความร่วมมือด้านการจัดสัมมนาใหญ่เกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ในเดือนมิถุนายน