ปธน.จีนกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมเอเปก

0
137
PORT MORESBY, Nov. 18, 2018 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping attends the 26th Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting and delivers a speech titled "Harnessing Opportunities of Our Times To Jointly Pursue Prosperity in the Asia-Pacific" in Port Moresby, Papua New Guinea, on Nov. 18, 2018. (Xinhua/Huang Jingwen) (zyd)

ปธน.จีนกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมเอเปก
.
เช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำเอเปคครั้งที่ 26 เริ่มต้นขึ้นที่กรุงพอร์ตมอร์สบี เมืองหลวงของปาปัวนิวกินี นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุม และกล่าวสุนทรพจน์ โดยระบุว่า
.
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกควรตอบรับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ ยืนหยัดหลักการผลักดันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมถึงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจโลกให้เป็นแบบเปิดกว้าง ใช้ความพยายามเพื่อรักษาแนวโน้มความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มั่นคง ยกระดับความร่วมมือ จีนจะเข้าร่วมกระบวนการความร่วมมือของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มากขึ้น เพิ่มการลงทุน และจะดำเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณูปการใหม่ต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียแปซิฟิก
.
ประเด็นของการประชุมครั้งนี้คือ “การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุมเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล” ปธน. สี ชูข้อเสนอ 4 ประการในสุนทรพจน์ดังต่อไปนี้ 1. ยืนหยัดผลักดันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเศรษฐกิจภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้เปิดกว้าง 2. ยืนหยัดการขับเคลื่อนนวัตกรรม พัฒนาพลังขับเคลื่อนใหม่ของการเติบโต 3. ยืนหยัดพัฒนาเครือข่ายการติดต่อและการเชื่อมโยงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และ 4. ยืนหยัดพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับการท้าทายต่าง ๆ ร่วมกัน
.
ปธน.สี ชี้ให้เห็นว่า การติดต่อและการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นพื้นฐานของการบรรลุการพัฒนาที่ครอบคลุมและเกื้อหนุนกัน ฝ่ายต่าง ๆ ควรจัดวางพิมพ์เขียวการติดต่อและการเชื่อมโยงให้เป็นรูปธรรมและให้ลึกซึ้ง โดยยึดถือวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2030 เป็นการชี้นำ ใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมมาก เพื่อให้การพัฒนาสมดุล เติบโตอย่างยั่งยืน มีความเสมอภาค และให้สังคมได้มีส่วนร่วม
.
ปธน.สี กล่าวเน้นว่า ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีความแตกต่างกันมาก ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา สิ่งที่สำคัญคือ ต้องยืนหยัดหลักการพัฒนาร่วมกัน ส่งเสริมเจตนารมณ์หุ้นส่วน จัดการความขัดแย้งผ่านการปรึกษาหารือกัน หาวิธีแก้ไข และรับมือกับปัญหาที่ท้าทายร่วมกัน ฝ่ายต่าง ๆ ควรถือสภาพความเป็นจริงที่มีความหลากหลายเป็นที่ตั้ง เคารพหนทางการพัฒนาของกันและกัน บนพื้นฐานที่เปิดกว้างและครอบคลุมในทุกด้าน ไปมาหาสู่กันอย่างกลมกลืน และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แม้จะแข่งขันแต่ก็ต้อง อำนวยประโยชน์แก่กันและร่วมมือกัน เพื่อสร้างชุมชนที่มีอนาคตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 PORT MORESBY, Nov. 18, 2018 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping (R) is welcomed by Papua New Guinea (PNG) Prime Minister Peter O’Neill before the 26th Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders’ Meeting in Port Moresby, PNG, on Nov. 18, 2018. Xi delivered a speech titled “Harnessing Opportunities of Our Times To Jointly Pursue Prosperity in the Asia-Pacific” at the 26th APEC Economic Leaders’ Meeting in Port Moresby on Sunday. (Xinhua/Pang Xinglei) 

ปธน.สี ระบุด้วยว่า จีนยืนหยัดดำเนินการปฏิรูปให้ลึกซึ้งและรอบด้านอย่างเด็ดเดี่ยว เร่งสร้างระบบเศรษฐกิจการตลาดของสังคมนิยมให้สมบูรณ์ และเร่งสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทันสมัย จีนจะเปิดกว้างการเข้าถึงตลาดให้มากยิ่งขึ้น จะคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา สร้างบรรยากาศการลงทุนและการประกอบธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน งานมหกรรมนำเข้านานาชาติครั้งแรกของจีนที่จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า จีนสนับสนุนการค้าเสรีและเปิดกว้าง ความมุ่งมั่นของจีนที่จะเปิดตลาดสู่โลกนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน จีนกำลังพัฒนา โครงการ “จีนดิจิทัล” โครงการ“อินเทอร์เน็ต + ” โครงการปัญญาประดิษฐ์ และโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ จีนยินดีดำเนินความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับฝ่ายต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สร้างประโยชน์การเติบโตทางเศรษฐกิจ เสริมพลังขับเคลื่อนใหม่ต่อเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก
.
สุดท้าย  ปธน.สี เน้นว่า จีนเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้ปฏิบัติ ในเรื่องความร่วมมือแห่งเอเชียแปซิฟิก การพัฒนาของจีนขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายต่าง ๆ ของเอเชียแปซิฟิก บรรดาผู้นำประเทศเอเชียแปซิฟิกควรจัดวางพิมพ์เขียวความร่วมมือหลังปี 2020 ของเอเปกให้ดี ใช้ความพยายามเพื่อรักษาแนวโน้มความร่วมมือของเอเชียแปซิฟิกให้มั่นคง เพื่อให้ความร่วมมือนี้ยกระดับ และย้ำว่าจีนจะสร้างคุณูปการใหม่เพื่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

PORT MORESBY, Nov. 18, 2018 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping (5th L, front) and other leaders and representatives from member economies of the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pose for a group photo before the 26th APEC Economic Leaders’ Meeting in Port Moresby, Papua New Guinea, on Nov. 18, 2018. Xi delivered a speech titled “Harnessing Opportunities of Our Times To Jointly Pursue Prosperity in the Asia-Pacific” at the 26th APEC Economic Leaders’ Meeting in Port Moresby on Sunday. (Xinhua/Ding Lin)