มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน และศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือตั้งศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน(CTC)

0
462

เมื่อเช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยการพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน(Renmin University of China) และศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน(“The Belt and Road” Cooperation Research Center; CTC) และจัดพิธีเปิดป้าย ใน มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน ณ นครปักกิ่ง

Prof. Liu Wei อธิการบดีมหาวิทยาลัยเหรินหมิน และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติ พลเอก สุรสิทธ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และนาย มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ อุปทูตไทยประจำนครปักกิ่งประเทศจีน เข้าร่วมพิธีพิธีลงนาม

Prof. Liu Wei อธิการบดีมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีนได้ต้อนรับการเยี่ยมเยือนของ พลเอก สุรสิทธ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และนายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ อุปทูตไทยประจำนครปักกิ่ง ประเทศจีนและคณะ ได้แนะนำความเป็นมาการก่อตั้งศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ หวังว่าการพึ่งพิงศูนย์วิจัยไทย-จีน สามารถเพิ่มการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและนักศึกษาไทยและจีนในสาขา ” One Belt One Road ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเป็นเงาในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย

Prof. Liu Wei อธิการบดีมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน

พลเอก สุรสิทธ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน กล่าวขอบคุณผู้นำมหาวิทยาลัย ฯ ในการต้อนรับอย่างอบอุ่นในระหว่างการเยือน เชื่อว่าจีนและไทยมีความเห็นพ้องกันในการพัฒนาและหวังว่าจะบรรลุถึงสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย ในที่สุดเขาได้กว่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการร่วมสร้างศูนย์วิจัยความร่วมมือ พระองค์ท่านหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสอดคล้องกันและเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างสองประเทศ

พลเอก สุรสิทธ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ อุปทูตไทยประจำนครปักกิ่งประเทศจีนได้แสดงความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพยานในการลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย โครงการริเริ่ม “One Belt One Road”ตามนโยบายที่รัฐบาลจีนเสนอให้เป็นแผนงานที่แสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวางและให้ผลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นโอกาสทางประวัติศาสตร์ใหม่สำหรับความร่วมมือที่ครอบคลุมระหว่างจีนและไทย เชื่อว่าโครงการริเริ่ม One Belt One Road และแผนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 จะเป็นจุดรวมศูนย์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม สามารถให้การสนับสนุนทางปัญญาแก่ทั้งสองรัฐบาลและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ อุปทูตไทยประจำนครปักกิ่งประเทศจีน

Prof. Liu Yuanchun รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน เป็นประธานในที่ประชุมและดำเนินอธิบายในเชิงลึกให้กับคณะในเรื่องระบบการกำกับดูแลและโหมดการทำงานของศูนย์วิจัยและการวิจัยร่วมกันในอนาคต เชื่อว่าเป้าหมายของศูนย์วิจัยสหกรณ์คือการส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างจีนกับไทยโดยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสำนักงานวิจัยแห่งชาติ NPC กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆในประเทศไทย ต่อจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจเหล่านี้ของศูนย์วิจัยสหกรณ์โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและนักวิชาการมากยิ่งขึ้น การแบ่งปันผลการวิจัยร่วมกันและการจัดประชุม เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศจีนและประเทศไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นต้น

ฝ่ายไทยมี ดร. ธารากร วุฒิสถิรกูล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน พ.อ.อาทิตย์ ม่วงเล็ก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร/ทหารบก และนางสาว พิชญานนท์ วังชาบวร เลขานุการชั้น 1 นายวิรุฬห์ พิชัยวงศ์ภักดีและนาย เสียง ฉาง นักวิจัยจากศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ส่วนฝ่ายจีน มี Prof. Yan Jinming ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติของมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน Prof. Xu Qinhua รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติ Dr. Ma Liang ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติ และ Prof. Zhang Damiao รองผู้อำนวยการสำนักงานแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือศูนย์การวิจัยร่วม

สถาบันวิจัยการพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติของมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน เป็นชุดแรกของหน่วยนำร่องก่อสร้าง “Think Tanks”ระดับประเทศและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 ทั่วโลก ในปี พ. ศ. 2558 ได้กลายเป็นหน่วยนำร่องระดับแนวหน้าแห่งชาติ “Think Tanks” แห่งแรกในประเทศ ในปี พ. ศ. 2561 ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งใน “100 อันดับมหาวิทยาลัยคิดจีนยอดนิยม” สถาบันวิจัยการพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติให้บริการพรรคและรัฐบาลในการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์และนำไปสู่ความก้าวหน้าทางสังคมและนวัตกรรม ปัจจุบัน Mr.Jin Nuo เลขานุการพรรคฯ ของมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีนได้รับหน้าที่เป็นประธาน Prof. Liu Wei อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ และ Prof. Yan Jinming รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติ