งานเปิดตัวหนังสือเรื่อง ปาร์ตี้คนเดียว ฉบับภาษาไทย

0
43

 

วันที่ 9 มกราคม ศูนย์ยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมวัฒธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมจัดงานเปิดตัวหนังสือเรื่อง ปาร์ตี้คนเดียว ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ปาร์ตี้คนเดียวเป็นหนังสือรวมบทความเรื่องสั้นเสียดสีการสังคมและการเมืองของนักเขียนจีนมีชื่อเสียง เหลา หม่า (ศาสตราจารย์ หม่า จุนเจ๋) ศาสตราจารย์ หม่า จุนเจ๋ยังได้รางวัล ผู้เขียนมิตรภาพ จากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน หนังสือเล่มนี้ได้แปลและตีพิมพ์เป็นภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษามองโกเลีย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสต่างๆ

งานเขียนเรื่อง ปาร์ตี้คนเดียว เป็นหนังสือรวมเล่มเรื่องสั้นแนวเสียดสีของนักเขียนจีนชื่อดังเหลาหม่า โดยเหลาหม่าเป็นหนึ่งในกรรมการของคณะกรรมการนิยายแห่งสมาคมนักเขียนประเทศจีน งานเขียนของเขาจะเป็นเรื่องสั้นแนวประชดการเมือง เสียดสีสังคม วิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวทางการเมืองและสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศจีนกำลังพัฒนา ด้วยลีลาการเขียนเฉียบคม สำนวนภาษาที่บาดลึก การเล่าเรื่องที่ชวนติดตาม

ศูนย์ยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการแปล ปาร์ตี้คนเดียว ฉบับภาษาไทย ศูนย์ยุทธศาสตร์ไทย-จีนหวังว่าผู้อ่านสามารถเรียนรู้สังคมจีนผ่านหนังสือหนังสือเรื่อง ปาร์ตี้คนเดียว ในปีนี้ ศูนย์ยุทธศาสตร์ไทย-จีนจะมีความร่วมมือกับสำนักพิมพ์ของประเทศจีนมากขึ้น ร่วมมือการนำเข้าและการแปลหนังสือจีนเพื่อ ส่งเสริมความแลกเปลี่ยนการระหว่างประชาชนไทย-จีน

ในงานนี้ ศาสตราจารย์ หม่า จุนเจ๋ ได้มอบหนังสือ จำนวน 50 เล่ม แก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อีกด้วย