๙xก้าว Go Tournament 2019

0
583

การแข่งขันหมากล้อม ” ๙xก้าว Go Tournament 2019 ” ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมจัดงานแข่งขันหมากล้อมกระดาน เก้าคูณเก้า ครั้งที่ 2

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมปรีดีฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการจัดการแข่งขันหมากล้อมกระดานเก้าคูณเก้าครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการแข่งขันกระดานเก้าคูณเก้าที่มีคนเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศไทย

โดยภายในงาน ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการกล่าวต้อนรับประธาน ผู้จัดงานและผู้เข้าแข่งขัน โดย ผศ.ดร.วันวร กล่าวว่ า “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญของการเล่นหมากล้อมและสนับสนุนการเล่นหมากล้อมมาตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาหรือยูโกะ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสนับสนุนการเรียนการสอนหมากล้อมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมทั้งในและต่างประเทศมาอย่างสม่ำเสมอ”


นายรัชชยุต ภูวัชร์เตขากร ประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ผู้จัดงานนี้ได้กล่าวว่า”เรามีแนวคิดที่จะจัดการแข่งขันขึ้นมา1รายการ ให้มีเอกลักษณ์ หนึ่งเดียว โดยรายการนี้จะมีเฉพาะกระดาน9*9เส้นเท่านั้น และมีการแบ่งรุ่นแข่งขันมากถึง13รุ่น ที่มาของกระดานเก้าคูณเก้านั้น ตัวเลข ๙ ตัวแรกนั้น คือสิ่งที่เราจะระลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งเราคนไทยเกือบทุกคนได้เกิดในแผ่นดินของท่าน และระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำให้คนไทยมากมายโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ก้าวตัวที่สอง คือความก้าวหน้า โดยเราอยากจะให้ทุกหน่วยงานหรือองค์กร สถาบันสอนหมากล้อมต่างๆจับมือกันก้าวไปข้างหน้า”

คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด อุปนายกกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ประธานในพิธีจัดการแข่งขันในครั้งนี้กล่าวว่า “สมาคมกีฬาหมากล้อมรู้สึกภูมิใจที่มีเยาวชนจำนวนมากสนใจกีฬาหมากล้อมอย่างมากมาย กหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้รับความสนุกสนาน และได้พัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อมไปพร้อมๆกัน “

นายเอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายไทย) ผู้สนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมจีนของการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในครั้งนี้ กล่าวว่า “หมากล้อมเป็นหนึ่งในสี่วัฒนธรรมโบราณที่ทรงคุณค่าของจีน คือ ฉิน(พิณ) ฉี(หมากล้อม) ซู(พู่กันจัน) ฮว่า(วาดภาพจีน) สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลของเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมในการแข่งขันครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแสดงการเต้นรำจีนและวิทยายุทธจีน ตลอดจนการจัดสอนการเขียนพู่กันจันและตัดกระดาษจีนโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนได้ได้รู้จักวัฒนธรรมต่างๆของจีนไปพร้อมๆกับการเล่นหมากล้อม เพื่อพัฒนาทักษะด้านวัฒนธรรมของเยาวชนให้รอบด้านยิ่งๆขึ้นไป”


โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด 13 รุ่น โดยแต่ละรุ่นมีรายชื่อผู้ชนะเลิศดังนี้
1.ประเภมHigh Dan – นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
2.ประเภทLow Dan – นายนฤชิต สิงห์ปี
3.ประเภทKyu ไม่จำกัดคิว – นายศิวา อัศวดารากร
4.ประเภทมัธยมปลาย – นายปรัชญากา เตชวิศิษฐ์พงษ์
5.มัธยมต้นไม่จำกัดคิว – ด.ช.ธนกฤต รุ่งธนาภิรมย์
6.ประเภทประถม5-6(1-8คิว) – ด.ช.ภูวิช สหกิจภิญโญ
7.ประเภทประถม5-6(9-15คิว)สาย1 – ด.ช.พืสิษฐ์ เหลืองรัตนะแสง
8.ประเภทประถม5-6(9-15คิว)สาย2 – ด.ช.พีรณัฐ วิชัยดิษฐ์
9.ประเภทประถม3-4(1-8คิว) – ด.ญ.ปารมิตา สุธีรัตน์
10.ประเภทประถม3-4(9-15คิว)สาย1 – ด.ช.วรวรรธน์ สุวรรณสกนธ์
11.ประเภมประถม3-4(9-15คิว)สาย2 – ด.ช.สุธีรา ลิ้มรัชตามร
12.ประเภทประถมต้นสาย1 – ด.ช.โชคภูมิชัย อาจกำลัง
13.ประเภทประถมต้นสาย2. – ด.ช.ธีรุตม์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์