เสวนาโต๊ะกลม สงครามการค้าจีน-อเมริกา

0
123

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญร่วมฟังการเสวนาโต๊ะกลม สงครามการค้าจีน-อเมริกา ฟ้าสว่างหรือทางมืด หลังเวที G20

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสัจจาฯ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น