สงครามการค้าจีน-อเมริกา ฟ้าสว่างหรือทางมืด หลังเวที G20

0
153

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเสวนาโต๊ะกลม “สงครามการค้าจีน-อเมริกา ฟ้าสว่างหรือทางมืด หลังเวที G20”  ในวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. เวลา 13.00-15.30 น. ที่ห้องประชุมสัจจาฯ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น 

โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนาฯในครั้งนี้ คือ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นางสุจิต ชัยวิชญชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค สายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ แห่งประเทศไทย ดร.ธารากร วุฒิสถิรกูล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน ดร.ภูมิพัฒน์ พงศ์พฤติกุล นักวิจัยอาวุโส วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 

โดยมีนายภูวนารถ ณ สงขลา อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เป็นผู้ดำเนินรายการ