หวังอี้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำแล้งในแม่น้ำโขง

0
41

 

วันศุกร์ (2 ส.ค.) หวังอี้ มุขมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวถึงมุมมองต่อประเด็นความแห้งแล้งของแม่น้ำโขง ระหว่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three) ครั้งที่ 20

หวังอี้ระบุว่า แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนจีนและประชาชนกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งสองฝ่ายต่างมีชะตาร่วมกัน ทั้งประเทศในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของแม่น้ำต่างรักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกันมาโดยตลอด จนกลายเป็นแก่นสำคัญของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation – MLC)

“เราได้ทราบว่าบริเวณตอนล่างของแม่น้ำโขงเกิดสถานการณ์น้ำแล้ง ซึ่งความจริงแล้วไม่เพียงแค่พื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำโขงเท่านั้น แต่พื้นที่ตอนบนของแม่น้ำล้านช้างเองก็ประสบสถานการณ์น้ำแล้งเช่นกัน” หวังอี้ กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นของประเทศแถบตอนล่างของแม่น้ำโขงแล้ว ประเทศจีนจะก้าวข้ามความยากลำบากของตนเอง เพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำให้กับพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำโขงในปริมาณที่มากกว่ามาตรฐาน โดยหวังว่านโยบายที่แสดงออกถึงความเข้าใจนี้จะสามารถบรรเทาสถานการณ์น้ำแล้งของพื้นที่ตอนล่างแม่น้ำโขงได้

พร้อมกันนี้ หวังอี้ยังชี้แจงว่าปริมาณน้ำไหลผ่านของแม่น้ำล้านช้างคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 13.5 ของปริมาณน้ำไหลผ่านของแม่น้ำโขง ส่วนปริมาณน้ำในลุ่มน้ำโขงนั้นได้รับผลกระทบจากการผันน้ำของแม่น้ำสาขาตอนล่างและปริมาณน้ำฝนที่ลดน้อยลงเป็นหลัก

หวังอี้ระบุว่า บางประเทศที่มิได้อยู่ในภูมิภาคดังกล่าวและไม่ได้ตระหนักถึงสถานการณ์จริง แต่กลับกล่าวคำพูดที่ไร้ความรับผิดชอบ จะไม่ได้รับการเห็นพ้องจากประเทศพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำโขงอย่างแน่นอน