70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

0
89

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และคณะ ร่วมงานฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (26 ก.ย. 2562)

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนพร้อมด้วยภริยา ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร นาย พรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี นาย สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯคนที่หนึ่ง พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง นาย ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่สอง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและบุคคลจากวงการต่างๆกว่า 1000 คนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง