หลี่ เค่อเฉียง: ผลักดันการปรึกษาหารือ COC ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

0
62

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทย  นายหลี่ เค่อเฉียง  นายกรัฐมนตรีจีนระบุว่าระหว่างการประชุมสุดยอดจีน-อาเซียน (10+1) ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ทะเลจีนใต้โดยรวมรักษาไว้ซึ่งความสงบด้วยความพยายามร่วมกันของจีนและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้เสนอเจตนารมณ์ให้บรรลุซึ่งแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้COCภายในเวลา 3 ปี ทว่าภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งปี ทุกฝ่ายได้บรรลุการพิจารณาตรวจสอบวาระที่หนึ่งก่อนเวลากำหนดและได้เริ่มการพิจารณาตรวจสอบวาระที่สองแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea – COC) คือการยกระดับขอปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea – DOC)  จีนหวังว่าทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามหลักการแต่ละประการของปฏิญญาฯ ขจัดอุปสรรคและก้าวไปข้างหน้า ผลักดันการหารือตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เพื่อให้บรรลุการพิจารณาตรวจสอบวาระที่สองภายในปี 2020 เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับ “วิสัยทัศน์สามปี” ทำให้ทะเลจีนใต้มีความสงบสุข เป็นทะเลแห่งมิตรภาพและความร่วมมือ ปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพอันมั่นคงยาวนานในภูมิภาค

 

ภาพจากซินหัว