China and Development in Pakistan and Sri Lanka

0
45

 

วันนี้ (20 ก.พ.) สถาบันจีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดการเสวนาวิชาการ Ambassadors’Talks on China เรื่อง China and Development in Pakistan and Sri Lanka ระหว่าง 10.00-12.00 น. ที่ศาลากวนอิม ม.รังสิต ปทุมธานี

โดยมีเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำไทย และ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำไทย ให้เกียรติมาบรรยาย ซึ่งท่านรักษาการอธิการบดี ดร. อรรถวิทย์ อุไรรัตน์ ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ. รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ ดร. จิตริยา ปิ่นทองกล่าวเปิดการเสวนา มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณาจารย์สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา รวมประมาณ 130 คน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ระหว่างจีนกับปากีสถานและศรีลังกา โดยเฉพาะความร่วมมือ Belt and Road และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเจริญและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคร่วมกัน