THAI CHINESE FRIENDSHIP RUN BANGKOK 2020

0
188

CMG Asia Pacific , ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศสำนักงานกรุงเทพฯ , ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ , สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ , สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน และ สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน ร่วมกันจัดงาน The Livin Ramkhamhaeng THAI CHINESE FRIENDSHIP RUN BANGKOK 2020 โดยมีผู้สนับสนุนหลัก คือ เดอะ ลิฟวิ่น รามคำแหง The Livin Ramkhamhaeng งานนี้จัดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และแสดงมิตรภาพระหว่างสองประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยการจัดแข่งขันมินิมาราธอนครั้งนี้ แสดงออกถึงการร่วมช่วยเหลือของไทย-จีน ในการต่อสู้กับโรคระบาด เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือประชาชนของทั้งสองประเทศมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย

โดยสถานที่จัดการแข่งขัน คือ โครงการ เดอะ ลิฟวิ่น รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 คน โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และ นางฉาง หยู่เหมิง ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

สำหรับรายได้ทุกบาทจากการเก็บเงินผู้ร่วมแข่งขันรายละ 200 บาท รวม 25,600 บาท คณะผู้จัดงานฯ มอบให้กับสำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อใช้ในการต่อสู้ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป