ติดตามภารกิจปธน.จีนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเมืองแต้จิ๋ว-ซัวเถา

0
71

​​ระหว่างวันที่ 12 13 ตุลาคม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ลงพื้นที่เมืองแต้จิ๋วและเมืองซัวเถา ในมณฑลกว่างตง ทางภาคใต้ของจีน เพื่อติดตามการทำงานของหน่วยงานอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน และเขตเมืองเก่า รวมถึงดูงานที่วิสาหกิจท้องถิ่น

​​บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากมาจากเมืองแต้จิ๋วและเมืองซัวเถา ชาวไทยจำนวนมากจึงสนใจการพัฒนาเมืองทั้งสองแห่งวันนี้ เราจะติดตามภารกิจนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเมืองแต้จิ๋วและเมืองซัวเถา

​​บ่ายวันที่ 12 ตุลาคม ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินทางถึงเมือแต้จิ๋ว สะพานโบราณกว่างจี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองแต้จิ๋ว เป็นสะพานข้ามแม่น้ำหานเจียงและเป็นสะพานแห่งแรกที่เปิดปิดได้ในโลก ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินขึ้นไปบนสะพาน ชมศาลาที่ตั้งอยู่บนสะพาน ช่วงกลางของสะพานที่เปิดปิดได้ และทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำหานเจียง พร้อมทั้งรับฟังประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณของสะพาน รวมถึงรายงานเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์สะพานแห่งนี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่า ในประวัติศาสตร์ สะพานแห่งนี้เคยถูกสร้างขึ้นใหม่และผ่านการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง ซึ่งล้วนแต่ผนึกความคิดที่ฉลาดเฉียบแหลมและสติปัญญาของประชาชนในยุคสมัยต่าง จึงมีคุณค่าสำคัญทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองแต้จิ๋ว จึงต้องทะนุถนอมและอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันล้ำค่าชิ้นนี้ให้ดี ไม่ทำการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนาเกินความจำเป็น พยายามคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมในลุ่มแม่น้ำหานเจียงให้ดี ทำให้ลำน้ำสายนี้ใสสะอาดตลอดไป

​​จากนั้น ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินผ่านประตูเมืองกว่าจี้ แล้วเดินขึ้นบันไดไปยังหอบนประตูกำแพงเมือง ชมงานศิลปหัตถกรรมในหอนิทรรศการและการแสดงฝีมือของผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนกับช่างฝีมือเพื่อทำความเข้าใจสภาพการสืบทอดศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมของต้จิ๋ว ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่า วัฒนธรรมแต้จิ๋วมีลักษณะพิเศษของท้องถิ่นที่โดดเด่น เป็นส่วนประกอบสำคัญของวัฒนธรรมหลิ่งหนานอีกทั้งยังเป็นวัฒนธรรมย่อยสำคัญของวัฒนธรรมประชาชาติจีน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่าง ๆ ของแต้จิ๋ว เช่น งานปัก เครื่องเคลือบดินเผา งานไม้แกะสลัก งานเครื่องปั้นดินเผา งิ้ว และชากังฟูแต้จิ๋ว ล้วนเป็นสิ่งล้ำค่าทางวัฒนธรรมของประชาชาติจีน ต้องเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สนับสนุนการอบรมบ่มเพาะผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และทำให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มีเสน่ห์ดึงดูดใจมากขึ้น

​​จากนั้น ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินออกจากหอนิทรรศการมายังบริเวณระเบียง รับฟังประวัติศาสตร์ของหอบนประตูกำแพงเมือง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์เมืองโบราณ  ​​​​​ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า สะพานกว่างจี้ หอบนประตูเมืองกว่างจี้ และโบราณสถานสำคัญแห่งอื่น ๆ ในเมืองแต้จิ๋ว ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ถือเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและล้ำค่ามาก เราต้องอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ดี สืบทอดสายเลือดทางวัฒนธรรมของเมืองให้ดีในการบูรณะซ่อมแซมเขตเก่าและพัฒนาเขตใหม่ของเมืองเพื่อทำให้เขตใหม่และเขตเก่าเสริมกันอย่างมีเสน่ห์เด่นชัดยิ่งขึ้น

​​ถนนที่มีประตูโค้งอนุสาวรีย์เรียงรายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองแต้จิ๋ว โดยมีประตูโค้งอนุสาวรีย์รวม 23 แห่งตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ ยังมีตรอกซอกซอยโบราณรวม 51สายอยู่สองข้างถนน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเดินชมถนนพร้อมรับฟังรายงานเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ถนนสายนี้ รวมถึงชุมชนโบราณและการพัฒนาเขตพื้นที่สาธิตวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยม ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง พูดคุยกับเจ้าของร้านและลูกค้าตามร้านค้าสองข้างถนน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่าเมืองแต้จิ๋วมีประวัติศาสตร์าวนาน มีผู้ที่มีชื่อเสียงและวัฒนธรรมอันดีงามมากมายหลากหลาย จึงเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศ ผู้คนจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจากมีชื่อเสียงโด่งดัง เราจึงต้องอนุรักษ์เขตเก่าที่มีมูลค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมือง ทำให้เมืองมีลักษณพิเศษที่โดเด่นยิ่งขึ้น และการท่องเที่ยวมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประชาชนจะได้รับความรู้มากขึ้น เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าเคยเดินทางมาที่เมืองแต้จิ๋ว วันนี้ ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งเห็นความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นมากจึงรู้สึกปีติยินดียิ่ง

​​บ่ายวันที่ 13 ตุลาคม ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินทางตรวจงานที่ชุมชน เสี่ยวกงหยวนซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยเปิดเมืองท่า หลังเปิดเมืองท่าซัวเถาใน ค.ศ. 1860 เป็นต้นมาที่นี่เป็นประจักษ์พยานในประวัติศาสตร์อันอัปยศที่จีนถูกประเทศตะวันตกรุกราน แต่หลังจีนดำเนินนโยบายปฏิรูป-เปิดประเทศ ที่นี่จึงกลายเป็นสักขีพยานแห่งกระบวนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

​​ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินเข้าไปยังหอแสดงวัฒนธรรมเปิดเมืองท่าซัวเถา รับฟังประวัติศาสตร์การเปิดเมืองท่าซัวเถาและความสำเร็จในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงรับฟังรายงานเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเมืองซัวเถา ขั้นตอต่อไป ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษซัวเถาเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ก่อตั้งขึ้นเร็วที่สุดหลังจีนดำเนินนโยบายปฏิรูป-เปิดประเทศ การปฏิรูป-เปิดประเทศในยุคใหม่มีเนื้อหา เงื่อนไข และความต้องการที่แตกต่างจากอดีตอย่างมาก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ซัวเถาจะทำการสำรวจและศึกษาอย่างลึกซึ้ง พิจารณาวางแผนการพัฒนาอย่างริงจัง สร้างแนวคิดใหม่ และออกมาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เมื่อมีแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละ โดยไม่ต้องยึดติดว่าตนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ต้องกุมโอกาสสำคัญในการสร้างสรรค์เขตอ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า และการร่วมสร้าง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกำหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ดึงจุดเด่นข้อดีออกมา เลี่ยงจุดด้อยข้อเสีย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป-เปิดประเทศด้วยการใช้ความพยายามมากขึ้นบนจุดเริ่มต้นใหม่ที่มีระดับสูงยิ่งขึ้น ตลอดจนก้าวหน้าให้ทันพื้นที่อื่นในการสร้างสรรค์เขตเศรษฐกิจพิเศษในยุคใหม่

​​หลังจากนั้น ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินทางไปชมหอแสดงจดหมายจากชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองแต้จิ๋วและซัวเถาในอดีต ชาวจีนโพ้นทะเลส่งจดหมายและเงินกลับบ้านเกิดผ่านช่องทางเอกชน ​​​​ปัจจุบัน จดหมายเหล่านี้กลยเป็นวัตถุโบราณอันล้ำค่าในการวิจัยประวัติศาสตร์ของชาวจีนโพ้นทะเลในยุคใกล้ปัจจุบัน

​​ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง รับฟังประวัติศาสตร์ของจดหมายจากชาวจีนโพ้นทะเลและวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองแต้จิ๋วและซัวเถา เขากล่าวเน้นว่า จดหมายจากชาวจีนโพ้นทะเลในอดีตได้บันทึกประวัติศาสตร์การก่อร่างสร้างตัวด้วยความยากลำบากและจิตใจรักชาติของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นเก่า ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชาติจีนให้ความสำคัญกับการมีเครดิตและการรักษาคำสัญญาอย่างมาก เราต้องอนุรักษ์จดหมายจากชาวจีนโพ้นทะเซึ่งเป็นวัตถุโราณเหล่านี้ เสริมการศึกษาวิจัยสอนให้ลูกหลานอย่าลืมช่วงประวัติศาสตร์อันอัปยศอดสูที่ประเทศเราเคยประสบ รวมถึงประวัติศาสตร์การก่อร่างสร้างตัวด้วยความยากลำบากของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นเก่า พร้อมทั้งขับเคลื่อนการสร้างสรรค์เครดิตทั่สังคม แต้จิ๋วและซัวเถาเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมาก เขตเศรษฐกิจพิเศษซัวเถาต้องให้ความสำคัญกับบทบาทของชาวจีนโพ้นทะเลตามสภาพปัจจุบัน เสริมงานด้านต่าง เกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเล ชี้แนะ และส่งเสริมให้ชาวจีนโพ้นทะเลแสดงบทบาทมากขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น เข้าร่วมการสร้างสรรค์ความทันสมัยของประเทศชาติ เชิดชูส่งเสริมวัฒนธรรมของประชาชาติจีน สนับสนุนการรวมตัวเป็นเอกภาพด้วยสันติวิธีของประเทศ ตลอดจนกระชับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างจีนกับต่างประเทศ

​​เขต เสี่ยวกงหยวน เป็นชุมชนเก่าสมัยเปิดเมืองท่าซัวเถา ชุมชแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ค่อนข้างดี จนถึงปัจจุบัน ตึกแถวสมัยเปิดเมืองท่าซัวเถาจำนวนมากยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ชมสภาพของชุมชนพร้อมรับฟังรายงานเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ในชุมชน  

​​ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า ปัจจุบัน เศรษฐกิจและสังคมจีนพัฒนาไปรวดเร็วมาก เขตเมืองก็พัฒนาเจริญขึ้นรวดเร็วเช่นกัน ยิ่งในสภาพเช่นนี้ ยิ่งต้องเสริมการอนุรักษ์ถนนและชุมชนโบราณ ดำเนินการสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐานของเมืองบนพื้นฐานการอนุรักษ์เขตโบราณให้ดี ต้องสร้างบรรยากาศการใช้ชีวิตยุคปัจจุบัน ทำให้เมืองโบราณมีชีวิตชีวาในยุคสมัยใหม่ ต้องให้ประชาชนเข้าใจถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษซัวเถาในวันนี้ที่ได้มาอย่างยากลำบาก ตระหนักถึงความเหนืกว่าอันโดดเด่นของการนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและระบบสังคมนิยมจีน ตลอดจนต้องมีความมั่นใจในหนทาง ทฤษฎี ระบบ และวัฒนธรรมแห่งสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน

​​ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเห็นประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินทางลงพื้นที่ก็ต่างพากันทักาย ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง อวยพรให้ชาวบ้านทุกคนมีความสุข มีสขภาแข็งแรงนอกจากนี้ เขายังชี้ว่า การปฏิรูป-เปิดประเทศและการสร้างสรรค์เขตเศรษฐกิจพิเศษมีส่วนเกี่ยวพันถึงชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมากที่มีจิตใจรักบ้านเกิดและประเทศชาติอย่างใกล้ชิด เราใกล้บรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมนิยมพอกินพอใช้และเริ่มกระบวนการใหม่แห่งการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้านพร้อมทั้งมุ่งมั่นไปยังเป้าหมายรอบร้อยปีประการที่สอง ภายในกลางศตวรรษนี้ เราจะสร้างสรรค์ประเทศของเราให้เป็นสังคมนิยมที่ทันสมัย เป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเข้มแข็งเกรียงไกร มีระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีอารยธรรมสูงยิ่งขึ้น และมีความกลมกลืนสวยงามยิ่งขึ้น ปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ข้าพเจ้าเดินทางมาตรวจเยี่ยมเขตเศรษฐกิจพิเศษซัวเถาโดยเฉพาะเพื่อแสดงให้ทั้งภายในและต่างประเทศเห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะนำประชาชนเดินไปบนหนทางการปฏิรูป-เปิดประเทศอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อไป จะมุ่งมั่นผลักดันการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัย มุ่มั่นใช้ความพยายามเพื่อบรรลุความฝันของจีนที่จะฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติทั้งนี้ หวังว่าพี่น้องทุกคนจะร่วมกันใช้ความพยายามและบากบั่นต่อสู้ต่อไป

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน CMG