ขอขอบคุณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0
62

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ขอขอบคุณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ คุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงานวิริยะประกันภัย ที่ต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทย-จีน เป็นอย่างดี ทั้งการจัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ สัญจร ณ เมืองโบราณ และที่พักในโรงแรมริมขอบฟ้าฯ  ในทริปนี้