ททบ. – ช่อง 5 ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรไทย สู่ตลาดโลก

0
62

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ยังคงเดินหน้าในการผลักดันส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้   ด้านการเกษตร ผสานความร่วมมือกับ 7 องค์กรเครือข่าย เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ภาคการเกษตรของไทย เดินหน้าต่อยอดออกไปแข่งขันสู่ตลาดโลก

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) หลี่ ชุนหลิน ที่ปรึกษาและ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน และ หลิน เว่ย ประธานบริหาร การค้าและอุตสาหกรรม พร้อมด้วยกลุ่มสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีน กว่า 20 สมาคมซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อความร่วมมือในการนำสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดจีน ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคาร เบญจรัสฤษฏ์ ททบ.

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกันในเรื่องของการส่งเสริมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของไทย เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีช่องทางในการนำผลิตผลทางการเกษตร  มาจัดจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่ง กองทัพบก โดย ททบ. พร้อมให้การสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อความต้องการสินค้าจากประเทศจีนไปสู่เกษตรกรไทยโดยตรง เพื่อให้เกษตรกรได้ราคาผลผลิตที่เป็นธรรม พร้อมกับมีการคัดกรองสินค้าที่ได้มาตรฐานในการส่งออกสู่ตลาดจีน อีกทั้ง ในการประชุมได้เชิญกลุ่มสายการบินชั้นนำของประเทศจีน 8 สายการบิน เข้าร่วมหารือในเรื่องของการรับ-ส่งสินค้าด้วย อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนยินดีให้ความร่วมมือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี    ทางด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน และเป็นการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรไทยอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ททบ. มีความพร้อมในการผลักดันส่งเสริมในเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร สร้างแพลตฟอร์มในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จัดทำการตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ และเว็บไซต์ www.ohlalashopping.comเพื่อช่วยขับเคลื่อนในการกระจายสินค้า และส่งเสริมการทำตลาดทั้ง on air, on line และ on ground