สัมมนาถอดรหัสความสำเร็จการแก้ปัญหาความยากจนของจีน

0
112

สัมมนาถอดรหัสความสำเร็จการแก้ปัญหาความยากจนของจีน( 18 ธ.ค.)

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดสัมมนาหัวข้อ “ถอดรหัสความสำเร็จการแก้ปัญหาความยากจนของจีน” ขึ้นในวันนี้ (18 ธ.ค.) เวลา 12.30 น. – 17.00 น. ณ ห้อง salon A โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา โดยมี ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความจำเป็นในการแก้ปัญหาความยากจนของไทย” และนายหยาง ซิน อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความสำเร็จและความคืบหน้าในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศจีน”

และต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “ถอดรหัสการแก้ปัญหาความยากจนในจีน ก้าวที่ไทยต้องเดิน” โดยคณะวิทยากรอันประกอบด้วย ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤชฐา โภคาสถิตย์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce กระทรวงเกษตรฯ นายหลี่ เฟิง ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด(มหาชน) พลโทรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ นิด้า เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

นอกจากนี้ สมาคมฯยังได้ร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน จัดงานเปิดตัวหนังสือ “คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับขจัดความยากจนอย่างตรงจุด” (ภาษาไทย-จีน) โดยที่จะมี พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ประธานศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน เป็นผู้กล่าวแนะนำหนังสือดังกล่าวด้วย

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ศูนย์แพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) อีลี่กรุ๊ป เย เปย เซียง เครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าว และ คันทรี กรุ๊ป