การประชุมว่าด้วยงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางของจีนวางแผนงานเศรษฐกิจปี 2021

0
9

การประชุมว่าด้วยงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางของจีนวางแผนงานเศรษฐกิจปี 2021

ระหว่างวันที่ 16 18 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมว่าด้วยงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางของจีนจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยนายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของจีน กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจในปี 2020 พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงวางแผนงานเศรษฐกิจในปีหน้า ด้านนายหลี่ เค่อเฉียง กรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวปราศรัยโดยวางแผนงานเศรษฐกิจในปี 2021 อย่างเป็นรูปธรรมและกล่าวรายงานสรุปผลการประชุมครั้งนี้

ที่ประชุมชี้ว่า ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 หลังผ่านการฟันฝ่าต่อสู้มาเป็นเวลา 5 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนประสบผลสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ เป้าหมายและภาระหน้าที่สำคัญตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใกล้บรรลุผล พลังเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังรวมแห่งชาติ และระดับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนของจีนก้าวไปอีกระดับอีกครั้ง การสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้านใกล้บรรลุชัยชนะ ขณะที่การฟื้นฟูอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนก้าวกระโดดไปข้างหน้าครั้งใหม่

ที่ประชุมเน้นว่า ท่ามกลางปฏิบัติการแห่งการบูรณาการสถานการณ์ใหญ่ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งยังบูรณาการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เราได้ลงลึกทำความเข้าใจกแห่งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจให้ดีภายใต้ความท้าทายที่หนักหน่วงซึ่งประกอบด้วย

ประการแรก ความทรงอำนาจแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นที่พึ่งพื้นฐานในการฝ่าความยากลำบากก้าวไปข้างหน้าของทั่วทั้งพรรคฯ ชนเผ่า และประชาชนทั่วประเทศในยามวิกฤติ ในช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อเผชิญการทดสอบครั้งใหญ่ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ตัดสิน การวางนโยบาย แผนงาน และการขับเคลื่อนปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นมีบทบาทเชิงชี้ขาด

ประการที่สอง ประชาชนสำคัญที่สุด เป็นเงื่อนไขบังคับในการเลือกทางเดินที่ถูกต้อง ขอเพียงแต่ในใจมีประชาชนและถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยตลอดก็ย่อมสามารถกำหนดนโยบายและเลือกหนทางเดินที่ดีที่สุดอย่างถูกต้องได้แน่นอน รวมถึงสามารถพึ่งพาประชาชนเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากทั้งปวงได้

ประการที่สาม ความได้เปรียบกว่าด้านระบบเป็นหลักประกันพื้นฐานในการก่อรูปขึ้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการแก้ไขความยากลำบากแห่งยุคสมัย ขอเพียงแต่ยึดมั่นใน สี่ความเชื่อมั่นในตัวเอง ได้แก่ ความเชื่อมันในหนทางของตนเอง ความเชื่อมั่นในทฤษฎีของตนเอง ความเชื่อมั่นในระบบของตนเองและความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของตนเอง พร้อมยืนหยัดความเหนือกว่าเชิงระบบที่สามารถรวมศูนย์กำลังในการดำเนินเรื่องใหญ่ได้ก็ย่อมจะสามารถสามัคคีกันทั่วทั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างใกล้ชิดได้แน่นอน นำมาซึ่งพลังแข็งแกร่งในการขจัดอุปสรรคและความยุ่งยาก รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาภารกิจต่าง ๆ

ประการที่สี่ การวางนโยบายอย่างถูกหลักวิทยาศาสตร์และการรับมือเชิงสร้างสรรค์เป็นวิธีการพื้นฐานในการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ขอเพียงแต่ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง รับมือการเปลี่ยนแปลงตามหลักวิทยาศาสตร์และแสวงหาการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกก็ย่อมจะสามารถสร้างโอกาสสำคัญท่ามกลางการต้านภัยอันตรายร้ายแรงได้อย่างแน่นอน

ประการที่ห้า การพึ่งพาตัวเองและความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเสาหลักในการส่งเสริมสถานการณ์ใหญ่แห่งการพัฒนา ขอเพียงยึดมั่นจิตวิญญาณแห่งวิทยาศาสตร์ ยึดหลักวิทยาศาสตร์และขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองขนานใหญ่ ก็ย่อมสามารถพัฒนาประเทศบนพื้นฐานที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้มากยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน

ที่ประชุมระบุว่า พร้อมกับการชื่นชมผลสำเร็จที่ได้รับจำต้องมองเห็นด้วยความตื่นตัวว่า การเปลี่ยนแปลงของโรคระบาดโควิด-19 และสภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยไม่แน่นอนดำรงอยู่อย่างมาก พื้นฐานฟื้นฟูเศรษฐกิจของจีนยังไม่มั่นคง สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปีหน้ายังคงหนังหน่วงและมีความสลับซับซ้อน การฟื้นฟูไม่มีเสถียรภาพและไม่สมดุล ภัยอันตรายต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ไม่อาจมองข้ามได้ จำต้องเพิ่มสำนึกที่มีต่อภัยอันตราย เสริมสร้างความมั่นใจแห่งชัยชนะ ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ต้องบริหารจัดการเรื่องของตนเองให้ดี ยืนหยัดแนวคิดแห่งการกำหนดผลลัพธ์ขั้นต่ำที่ยอมรับได้ ยกระดับขีดความสามารถด้านการคาดการณ์และประเมินภัยอันตราย ป้องกันภัยอันตรายและความท้าทายประเภทต่าง ๆ อย่างรัดกุม ต้องชูธงแห่งลัทธิพหุภาคีต่อไป เข้าร่วมการปรับปรุงและปฏิรูประบบบริหารจัดการของโลกอย่างแข็งขัน ตลอดจนขับเคลื่อนการสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ

ที่ประชุมเน้นว่า ปี 2021 เป็นปีที่มีความสำคัญพิเศษในกระบวนการสร้างสรรค์ความทันสมัยของจีน เพื่อดำเนินงานด้านเศรษฐกิจในปีหน้าให้ดี ต้องยืนหยัดแนวคิดภาพรวมว่าด้วยการแสวงหาความก้าวหน้าท่ามกลางความมั่นคง พิจารณาจากขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนา ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา สร้างโครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนา ถือการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงเป็นประเด็นหลัก ถือการลงลึกปฏิรูปโครงสร้างฝั่งอุปทานเป็นแนวทางหลัก ถือการปฏิรูปและการสร้างนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนพื้นฐาน ถือการสนองความต้องการต่อชีวิตความเป็นอยู่อันดีงามที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นของประชาชนให้เป็นวัตถุประสงค์พื้นฐาน ยืนหยัดแนวคิดแห่งความเป็นระบบ เสริมสร้างและขยายผลงานด้านการป้องกันควบคุมโควิด-19 รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บูรณาการการพัฒนากับความมั่นคงให้ดียิ่งขึ้น ดำเนินงาน6 เสถียรภาพ ได้แก่ เสถียรภาพการจ้างงานเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพทางการค้ากับต่างประเทศ เสถียรภาพการลงทุนจากต่างชาติ เสถียรภาพการลงทุนภายในประเทศ และเสถียรภาพของเป้าหายที่คาดการณ์ ปฏิบัติตามภารกิจ 6 หลักประกัน อย่างทั่วด้าน ได้แก่หลักประกันการจ้างงาน หลักประกันในการดำรงชีวิขั้นพื้นฐาน หลักประกันกลไกตลาด หลักประกันความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน หลักประกันห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และหลักประกันการดำเนินงานของหน่วยงานระดับพื้นฐาน ดำเนินนโยบายมหภาคอย่างตรงจุดและถูกหลักวิทยาศาสตร์ ใช้ความยายามให้เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในขอบเขตที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ยืนหยัดยุทธศาสตร์แห่งการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ เสริมสร้างบทบาทที่เป็นเสาค้ำเชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและยกระดับการเปิดประเทศให้สูงยิ่งขึ้น

ที่ประชุมเสนอความต้องการว่า ในปี 2021 การสร้างโครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนาต้องมีก้าวแรกที่ดี ทำให้เกิดสถานการณ์ใหม่สู่สายตาผู้คน การเร่งสร้างโครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนาที่ถือการหมุนเวียนใหญ่ภายในประเทศเป็นหลักและให้การหมุนเวียนภายในประเทศกับการหมุนเวียนระหว่างประเทศเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจำต้องยึดการปฏิรูปโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเป็นแนวทางหลักให้มั่นคง ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่ฝั่งอุปสงค์ คลี่คลายจุดอุดตัน แก้ไขจุดด้อย ทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยการผลิต การแบ่งปัน การไหลเวียน และการบริโภคมีความคล่องตัว ก่อให้เกิดความสมดุลท่ามกลางความเคลื่อนไหวในระดับที่สูงยิ่งขึ้นที่อุปสงค์ขับเคลื่อนอุปทานและอุปทานสร้างอุปสงค์ ยกระดับประสิทธิผลโดยรวมของระบบเศรษฐกิจประชาชาติ ต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภายในประเทศผ่านการลงลึกดำเนินการปฏิรูปและขยายการเปิดประเทศ ใช้ปฏิบัติการทรงพลังให้เห็นผลสำเร็จในด้านสำคัญเป็นพิเศษ ให้การเริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งสามารถขยายบทบาทต่อไปยังภาพรวมของประเทศได้

​​ที่ประชุมระบุว่า ภายในปี 2021 ต้องดำเนินภารกิจสำคัญดังต่อไปให้ดี

​​ประการแรก เสริมสร้างพลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์แห่งชาติ

​​ประการที่สอง เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการควบคุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานด้วยตนเอง

​​ประการที่สาม ยืนหยัดพื้นฐานทางยุทธศาสตร์แห่งการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ

​​ประการที่สี่ ผลักดันการปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างรอบด้าน

​​ประการที่ห้า แก้ไขปัญหาเมล็ดพันธุ์และพื้นที่เพาะปลูกให้ดี

​​ประการที่หก เสริมสร้างการปราบปรามการผูกขาดและการป้องกันการขยายตัวอย่างไร้ระเบียบของเงินทุน

​​ประการที่เจ็ด แก้ไขปัญหาโดดเด่นด้านที่อยู่อาศัยในเมือง ต้องยืนหยัดแนวคิด บ้านมีไว้เพื่ออยู่อาศัยไม่ใช่เพื่อเก็งกำไร

​​ประการที่แปด ดำเนินงานเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงสุดภายในปี 2030 และลดลงเหลือสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2060

​​นับตั้งแต่ปี 1994 การประชุมว่าด้วยงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางของจีนจัดขึ้นช่วงปลายปีมาตลอด จนถึงปีนี้จัดขึ้นมาแล้วต่อเนื่องรวม 27 ครั้ง จากการเปลี่ยนแปลงของคำบรรยายการประชุมในแต่ละปีสามารถมองเห็นปัญหาที่เศรษฐกิจจีนประสบในช่วงเวลาที่ต่างกัน ตลอดจนทิศทางการใช้ปฏิบัติการอันทรงพลังในอนาคตอันใกล้ การสรุปผลสำเร็จของงานด้านเศรษฐกิจในปีก่อน วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและวางแผนงานเศรษฐกิจในปีถัดไป

การประชุมว่าด้วยงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางของจีนนั้นถือเป็นการวางระบบที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งในการปกครองประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG