คบเพลิงแห่งพหุภาคีส่องสว่างแก่หนทางความก้าวหน้าของมนุษยชาติ

0
16

คบเพลิงแห่งพหุภาคีส่องสว่างแก่หนทางความก้าวหน้าของมนุษยชาติ

สุนทรพจน์พิเศษในการประชุมดาวอสของฟอรั่มเศรษฐกิจโลก

โดยนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

25 มกราคม ค.. 2021 กรุงปักกิ่ง

ประธานเคลาส์ ชวาบที่เคารพ

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ มิตรทั้งหลาย

​​ในรอบปีที่ผ่านมา โควิด19 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกะทันหันได้ระบาดทั่วโลก ระบบสาธารณสุขโลกเผชิญภัยคุกคามขั้นร้ายแรง เศรษฐกิจโลกตกอยู่ในภาวะซบเซาอย่างลึกซึ้ง มนุษย์เผชิญวิกฤตหลายประการทับซ้อนกัน ซึ่งพบเห็นได้น้อยมากในประวัติศาสตร์

​​ค.ศ. 2020 ประชาชนประเทศต่าง ๆ ต่อสู้กับโควิด19 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความกล้าหาญอันมหาศาล โดยพึ่งพาอาศัยพลังทางวิทยาศาสตร์ เชิดชูส่งเสริมเจตนารมณ์แห่งมนุษยธรรม จนทำให้การต้านโรคระบาดทั่วโลกประสบผลสำเร็จในเบื้องต้น อย่างไรก็ตามกว่าการระบาดจะยุติลง เราคงต้องทำงานอีกมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ การระบาดของโควิด19 เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งในหลายพื้นที่ ดังนั้น การต้านโควิด19 ยังคงต้องดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตามเราเชื่อมั่นว่าฤดูหนาวไม่สามารถถ่วงการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิ คืนที่มืดมนไม่สามารถบดบังแสงของอรุณรุ่ง มนุษย์จะสามารถเอาชนะโรคระบาดได้อย่างแน่นอน ทั้งยังจะสามารถก้าวหน้า เติบโต และเกิดใหม่ในกระบวนการต่อสู้กับภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน  

 

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ มิตรทั้งหลาย

​​ประวัติศาสตร์พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โลกไม่สามารถกลับคืนสู่ยุคก่อน ทุกอย่างที่เราเลือก ทุกปฏิบัติการที่เราใช้ ล้วนกำหนดอนาคตของโลก เราต้องแก้ไขปัญหาใหญ่ 4 ประการที่โลกยุคนี้กำลังเผชิญ

 

​​ประการแรก เสริมการประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ร่วมกันขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม

​​มนุษย์กำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจซบเซารุนแรงที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เศรษฐกิจทุกสาขาได้รับผลกระทบอย่างหนักพร้อมกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การดำเนินห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเผชิญอุปสรรคอย่างมาก กิจกรรมการค้าการลงทุนตกอยู่ในภาวะซบเซา ประเทศทั่วโลกประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่มั่นคงและยังมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการในอนาคต ด้วยเหตุนี้ นอกจากเราจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในขณะนี้โดยประสานการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโควิด19 เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ เสริมการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และผลักดันให้เศรษฐกิจโลกพ้นจากวิกฤตโดยเร็วแล้ว ยังต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนการเปลี่ยนพลังขับเคลื่อน รูปแบบการพัฒนา และโครงสร้างเศรษฐกิจโลก เพื่อให้เศรษฐกิจโลกพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นปกติ และมั่นคง

 

​​ประการที่สอง ต้องละทิ้งอคติทางค่านิยม ร่วมกันเดินบนหนทางแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อำนวยประโยชน์แก่กัน และได้ชัยชนะร่วมกัน

ไม่มีใบไม้ที่เหมือนกันหมดบนโลกนี้ และก็ไม่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบสังคมที่เหมือนกันทุกอย่างบนโลกเช่นกัน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบสังคมในประเทศทั่วโลกต่างมีจุดเด่นของตน ไม่มีความแตกต่างด้านสูงต่ำดีด้อย สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่จะสอดคล้องกับสภาพของประเทศตนเองหรือไม่ ได้รับการเห็นด้วยและสนับสนุนจากประชาชนหรือไม่ นำมาซึ่งความมั่นคงทางการเมือง ความก้าวหน้าทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนหรือไม่ ตลอดจนสามารถสร้างคุณูปการแก่ภารกิจความก้าวหน้าของมนุษยชาติหรือไม่ ความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบสังคมของประเทศทั่วโลกเกิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นสิ่งที่มีอยู่ในอารยธรรมมนุษย์ หากไม่มีความหลากหลายก็ไม่มีอารยธรรมมนุษย์ ความหลากหลายเป็นสภาพความเป็นจริงทางภววิสัยและจะดำรงอยู่ในระยะยาว ความแตกต่างนั้นไม่น่ากลัว สิ่งที่น่ากลัว คือ ความหยิ่งยโส อคติ และความอาฆาตแค้น สิ่งที่น่ากลัว คือ ความคิดที่จะแยกอารยธรรมมนุษย์ออกเป็นระดับชั้นต่าง ๆ สิ่งที่น่ากลัว คือ จะยัดเยียดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบสังคมของตนให้แก่ผู้อื่น ทุกประเทศต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนพื้นฐานการเคารพซึ่งกันและกัน แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ต้องส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกแลกเปลี่ยนและศึกษาซึ่งกันและกัน เพื่อเติมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและความก้าวหน้าทางอารยธรรมของมนุษยชาติ

 

​​ประการที่สาม ต้องลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาประเทศระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและความเจริญของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

          ขณะนี้ ปัญหาความเที่ยงธรรมนับวันยิ่งมีความโดดเด่นขึ้น ความเหลื่อมล้ำระหว่างเหนือใต้กำลังรอคอยให้ลดลง ภารกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนกำลังเผชิญความท้าทาย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศต่างกัน ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาระหว่างเหนือใต้มีความเสี่ยงที่จะขยายออกไปอีกจนยากที่จะแก้ไขได้ ประเทศกำลังพัฒนาอันไพศาลมีความปรารถนาที่จะได้รับทรัพยากรและโอกาสการพัฒนามากขึ้น ตลอดจนต้องการมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นในการบริหารเศรษฐกิจโลก เราควรจะมองเห็นว่าหากประเทศกำลังพัฒนาพัฒนาเจริญขึ้น ความเจริญและเสถียรภาพโลกก็จะมีพื้นฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้น ประเทศพัฒนาแล้วจะได้รับประโยชน์จากการนี้ ประชาคมโลกต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาโดยให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่ประเทศกำลังพัฒนา สร้างหลักประกันด้านสิทธิประโยชน์ในการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา ส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิอำนาจ โอกาส และกฎระเบียบ เพื่อให้ประชาชนประเทศต่าง ๆ ร่วมกันแบ่งปันโอกาสและความสำเร็จของการพัฒนา

 

​​ประการที่สี่ ร่วมกันรับมือความท้าทายระดับโลก ร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีงามของมวลมนุษยชาติ

ในยุคเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ การระบาดของโควิด-19 จะไม่ใช่เหตุการณ์สาธารณสุขฉุกเฉินครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอน เราต้องเสริมระบบบริหารสาธารณสุขโลกให้เข้มแข็งขึ้นอย่างเร่งด่วน โลกเป็นบ้านเพียงแห่งเดียวของมนุษย์ การทุ่มเทกำลังมากขึ้นรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวพันถึงอนาคตของมนุษย์ ประเทศใดก็ตามไม่สามารถแก้ไขปัญหาระดับโลกที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่โดยลำพังฝ่ายเดียว เราจึงต้องใช้ปฏิบัติการทั่วโลก รับมือกันทั่วโลก และร่วมมือกันทั่วโลก

 

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ มิตรทั้งหลาย

​​ปัญหาของโลกมีความซับซ้อน ทางออกคือปกป้องและปฏิบัติตามระบบพหุภาคี รวมทั้งผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน

เราต้องยืนหยัดเปิดกว้าง ใช้ความอดทนอดกลั้นไม่ปิดกั้นและผูกขาด

​​ประเด็นของระบบพหุภาคี คือ กิจการระหว่างประเทศต้องให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมปรึกษาหารือ ให้นานาประเทศร่วมกันกำหนดอนาคตและชะตากรรมของโลก การจับเป็น “กลุ่มเล็ก”หรือ “ทำสงครามเย็นรอบใหม่” บนเวทีระหว่างประเทศ กาขับไล่ คุกคาม หรือ ่มขู่ ตัดความสัมพันธ์ การหยุดให้อุปทานหรือคว่ำบาตรเอาง่าย ๆ เจตนาก่อให้เกิดการแยกทาง ตลอดจนไมติดต่อสื่อสารกันนั้น มีเพียงแต่จะทำให้โลกเกิดการแบ่งแยกและเปปฏิปักษ์ต่อกัน โลกที่แตกแยกไม่สามารถรับมือความท้าทายร่วมกันที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ การเปปฏิปักษ์กันจะทำให้มนุษย์เข้าสู่ทางตั ประเด็นนี้มนุษยชาติเคยเสียหายแสนสาหัส บทเรียนในอดีตยังคงเตือนความทรงจำไม่ให้เรากลับไปเดินทางเก่าอีกเด็ดขาด

​​เราต้องยึดมั่นแนวคิดประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกันยึดมั่นในสันติภาพ การพัฒนา ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรมประชาธิปไตย และเสรีภาพ ซึ่งเป็นค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ขจัดอคติทางอุดมการณ์ เสริมสร้างการเปิดกว้างและความครอบคลุมของกลไกความร่วมมือ แนวคิด และนโยบายอย่างเต็มที่ ร่วมกันพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพโลกสร้างสรรค์เศรษฐกิจโลกแบบเปิดกว้าง ปกป้องระบบการค้าพหุภาคี ไม่ใช้มาตรฐาน กฎเกณฑ์ และระบบที่เลือกปฏิบัติหรือกีดกัน ไม่สร้างกำแพงการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี ต้องรักษาตำแหน่งกลุ่มประเทศ G20 ที่เป็นเวทีสำคัญด้านธรรมภิบาลโลก กระชับการประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจเชิงมหภาคปกป้องความมั่นคงและความราบรื่นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตโลก รักษาให้ระบบการเงินโลกเปนไปอย่างมั่นคงและแข็งแรง ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง ตลอดจนขยายความต้องการภาพรวมเพื่อให้เศรษกิจโลกพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

เราต้องยืนหยัดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศและไม่ถือตัว

ชาวจีนโบราณ กล่าวไว้ว่า กฎหมาเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครอง” ควรบริหารประชาคมโลกตามกเกณฑ์และความเข้าใจร่วมกันที่ประเทศต่าง ๆ เห็นพ้องต้องกัน ไม่ควรให้ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือบางประเทศออกคำสั่ง บัตรสหประชาชาติเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หากไม่มีกเกณฑ์สากลที่ประชาคมร่วมกำหนดและยอมรับโดยทั่วไปเหล่านี้แล้ว โลกเราจะตกอยู่ในสภาพที่ผู้อ่อนแอกลายเป็นเหยื่อของผู้เข้มแข็ง หรือกฎหมายแห่งป่า (the law of the jungle) ซึ่งจะก่อให้เกิดภัยพิบัติสู่มนุษยชาติ

​​เราต้องบริหารโลกตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด ต้องปกป้องระบบสากลที่ถือสหประชาชาติเป็นแกนกลาง ทั้งยังรักษาระเบียบสากลที่มีกฎหมายระหว่างประเทศเปนพื้นฐานอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ กลไกพหุภาคีเป็นช่องทางปฏิบัติตามระบบพหุภาคี รวมทั้งเป็นกรอบพื้นฐานของการปกป้องระบบพหุภาคีอิทธิพลและประสิทธิภาพของกลไกพหุภาคีต้องได้รับการปกป้องต้องยืนหยัดจัดการและประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามระบบและกฎเกณฑ์ คัดค้านการที่ประเทศเข้มแข็งกขี่ประเทศอ่อนแอ คัดค้านผู้ที่มีแขนหรือกำปั้นใหญ่ในการมีสิทธิ์พิจารณาตัดสินเรื่องต่าง ๆ และคัดค้านการอ้างพหุภาคีไปดำเนินการฝ่ายเดียว ต้องยืนหยัดหลักการ เมื่อได้กำหนดกฎเกณฑ์แล้วผู้คนทั้งหลายล้วนต้องปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ “ระบบพหุภาคีที่เลือกปฏิบัติ” ไม่อาจเปทางเลือกของเรา

ยืนหยัดปรึกษาหารือและความร่วมมือ คัดค้านการปะทะหรือเปนปฏิปักษ์ต่อกัน

​​ความแตกต่างทางประวัตศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบสังคม ไม่ใช่เหตุผลที่ก่อให้เกิดความเปนปฏิปักษ์ กลับเป็นพลังขับเคลื่อนความร่วมมือ ต้องเคารพและครอบคลุมความแตกต่างไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น รวมทั้งขจัดความขัดแย้งด้วยวิธีการปรึกษาหารือ ประวัติศาสตร์และข้อเทจจริงเตือนเราหลายต่อหลายครั้งว่า โลกปัจจุบัน หากเดินหนทางความที่เป็นฏิปักษ์ ไม่ว่าสงครามเย็นหรือสงครามร้อน สงครามการค้าหรือสงครามเทคโนโลยี ในที่สุดก็ย่อมทำลายผลประโยชน์ของประเทศต่าง ๆ และทำให้ประชาชนสูญเสียความสุข

​​เราต้องเลิกใช้แนวคิสงครามเย็นและทฤษฎีเกมผลรวมเป็นศูนย์ (Zero Sum Game) ซึ่งเป็นแนวคิดเก่า ต้องยึดมั่นเคารพและให้อภัยซึ่งกันและกัน เพิ่มพูนความไว้วางใจทางการเมืองผ่านการติดต่อสื่สารทางยุทธศาสตร์ ยึดมั่นหลักการความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะร่วมกัน ปฏิเสธนโยบายใจแคบที่สร้างกำแพงขัดขวางเพื่อนบ้านหรือใช้ความนแก่ตัวละทิ้งการกระทำอันผิดเพี้ยนที่ผูกขาดความเหนือกว่าด้านการพัฒนา ประกันให้ประเทศต่าง ๆ มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมในการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน รวมทั้งต้องเรียกร้องให้เกิดการแข่งขันบนพื้นฐานที่เป็นธรรมและยุติธรรมตลอดจนพัฒนาการแข่งขันในตลาดและยกระดับให้สูงขึ้นไม่ใช่จมตีหรือดวลกันเพื่อชิงความเป็นความตาย

 

ต้องยืนหยัดพัฒนาให้ทันยุค หลีกเลี่ยงการหยุดนิ่งเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมเก่า

​​โลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา ถือเป็นยุคแห่งการพัฒนาและปฏิรูปครั้งใหญ่ ระบบพหุภาคีแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องยึดหลักธรรมและการสร้างนวัตกรรม ต้องมุ่งสู่อนาคต ต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักและหลักการพื้นฐานของระบบพหุภาคี ทั้งยังต้องพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อรับมือความท้าทาย ปฏิรูปและปรับปรุงธรรมาภิบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นบนพื้นฐานการปรึกษาหารือและรวบรวมความเข้าใจร่วมกัน

​​เราต้องขยายบทบาทองค์การอนามัยโลกในการสร้างสรรค์ประชาคมสุขอนามัยของมนุษยชาติ ต้องผลักดันการปฏิรูปขององคการการค้าโลกและระบบการเงินระหว่างประเทศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกันสิทธิและผลประโยชน์รวมทั้งโอกาสการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา ต้องยึดหลักถือประชาชนเปนศูนยกลางและถือข้อเท็จจริงเปนพื้นฐาน เพื่อศึกษาค้นคว้ากฎเกณฑ์การกำกับดูแลด้านดิจิทัลของโลก ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการพัฒนาสีเขียว ตลอดจนต้องยึดมั่นให้การพัฒนามาก่อน ปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ เพื่อประกันให้ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาสามารถแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาของโลก

 

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ มิตรทั้งหลาย

​​หลังผ่านการฟันฝ่าต่อสู้อย่างยากลำบากเป็นเวลานาน ประชาชนจีนใกล้บรรลุชัยชนะแห่งการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน การขจัดความยากจนประสบผลสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ จีนได้เริ่มกระบวนการใหม่แห่งการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน เราจะพิจารณาจากขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนา ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา สร้างโครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนาที่ถือการหมุนเวียนใหญ่ภายในประเทศเป็นหลัก และให้การหมุนเวียนภายในกับการหมุนเวียนระหว่างประเทศเกื้อหนุนซึ่งกันอย่างแข็งขัน ทั้งยังร่วมกับประเทศต่าง ๆ สร้างโลกที่มีสันติอย่างถาวร ปลอดภัยโดยทั่วไป มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน เปิดกว้างหลอมรวม และสะอาดสวยงาม

 

จีนจะเข้าร่วมความร่วมมือต้านโควิด-19 ระหว่างประเทศอย่างแข็งขันต่อไป

​​การต้านโควิด-19 เป็นภาระหน้าที่เร่งด่วนที่สุดที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญ ทั้งนี้ นอกจากเป็นความต้องการพื้นฐานแห่งการยืนหยัด ประชาชนสำคัญที่สุด ชีวิตอยู่เหนือสิ่งอื่นใด แล้ว หากยังเป็นเงื่อนไขบังคับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพด้วย เราต้องลงลึกเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือ เสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและร่วมกันป้องกันควบคุม เพื่อเอาชนะสงครามต้านโควิด-19 ทั่วโลกอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะต้องเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัย ผลิต และแบ่งปันวัคซีน ให้วัคซีนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะที่ประชาชนประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและแบกรับค่าใช้จ่ายได้อย่างจริงจัง นับจนถึงปัจจุบันจีนได้ให้ความช่วยเหลือต้านโควิด-19 แก่กว่า 150 ประเทศและ 13 องค์กรระหว่างประเทศ จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ 36 ทีมไปยังประเทศที่ต้องการ สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนอย่างแข็งขัน จีนจะแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้านการป้องกันควบคุมโรคระบาดแก่นานาประเทศต่อไป ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้แก่ประเทศและภูมิภาคที่มีขีดความสามารถต่ำกว่าในการรับมือโควิด-19 ส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงวัคซีนและแบกรับค่าใช้จ่ายได้ ตลอดจนทุ่มเทกำลังช่วยโลกเอาชนะโควิด-19 อย่างเบ็ดเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

จีนจะดำเนินยุทธศาสตร์เปิดประเทศที่อำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะร่วมกันต่อไป

​​กระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจเป็นความต้องการเชิงภววิสัยแห่งการพัฒนากำลังการผลิตและเป็นผลลัพธ์ที่ย่อมต้องเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระทำที่อ้างโควิด-19 ระบาดเพื่อ ขจัดกระแสโลกาภิวัฒน์ รวมถึงปิดกั้นและแยกออกจากประเทศอื่นนั้นไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของทุกฝ่าย แต่ไหนแต่ไรมาจีนสนับสนุนกระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด ทั้งยังดำเนินการเปิดประเทศโดยถือเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งชาติอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ จีนจะส่งเสริมความเป็นอิสระและความสะดวกคล่องตัวทางการค้าและการลงทุนต่อไป ปกป้องเสถียรภาพและความคล่องตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ผลักดันการร่วมสร้าง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ด้วยคุณภาพสูง จีนจะทุ่มเทกำลังขับเคลื่อนการเปิดประเทศเชิงระบบด้านกฎระเบียบ ข้อกำหนด การบริหาร และมาตรฐาน เป็นต้น สร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจแบบตลาด บริหารจัดการด้วยกฎหมาย และเป็นแบบสากล ขยายบทบาทความได้เปรียบในฐานะตลาดขนาดใหญ่พิเศษและศักยภาพอุปสงค์ภายในประเทศ สร้างโอกาสมากยิ่งขึ้นแก่ความร่วมมือกับนานาประเทศ ตลอดจนอัดฉีดพลังขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นแก่การฟื้นตัวและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

จีนจะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

​​จีนจะปฏิบัติตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติอย่างรอบด้าน เสริมสร้างอารยธรรมทางระบบนิเวศ เร่งปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมและพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมวิถีการผลิตและใช้ชีวิตแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ข้าพเจ้าได้ประกาศแล้วว่า จีนจะใช้ความพยายามให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงจุดสูงสุดก่อน ค.ศ. 2030 และบรรลุการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ก่อน ค.ศ. 2060 การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ จีนต้องใช้ความพยายามด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมาก เราเห็นว่าขอเพียงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งมวลมนุษยชาติ จีนก็ควรดำเนินการให้ดีโดยถือเป็นพันธกิจที่มิอาจปฏิเสธได้ จีนกำลังกำหนดแผนปฏิบัติการพร้อมไปกับการเริ่มใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ การที่จีนทำเช่นนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามลัทธิพหุภาคีอย่างเป็นรูปธรรม สร้างคุณูปการเพื่อปกป้องบ้านร่วมกันของพวกเรา ตลอดจนบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมวลมนุษย์

จีนจะขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

​​การสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนการพัฒนาของสังคมมนุษย์ เป็นอาวุธทรงพลังในการรับมือความท้าทายทั่วโลกมากมาย รวมทั้งเป็นหนทางที่จำเป็นของจีนในการรังสรรค์โครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนาและบรรลุการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง จีนจะเพิ่มการทุ่มเททางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความพยายามเต็มกำลังความสามารถสร้างระบบการสร้างนวัตกรรม เร่งกระบวนการเปลี่ยนผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นกำลังการผลิตที่แท้จริง เสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันการเติบโตเชิงคุณภาพที่พึ่งพาการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นควรสร้างความผาสุกแก่ทั้งมวลมนุษย์ แต่ไม่ควรกลายเป็นเครื่องมือในการจำกัดและยับยั้งการพัฒนาของประเทศอื่น จีนจะขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศด้วยแนวคิดและมาตรการที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น ร่วมมือกับนานาประเทศสร้างบรรยากาศแห่งการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดกว้าง เป็นธรรม เที่ยงตรง และไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมการอำนวยประโยชน์แก่กันและแบ่งปันร่วมกัน

จีนจะขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ต่อไป

​​คุณแพ้ผมชนะ ผู้ชนะกวาดเรียบ หาใช่ปรัชญาแห่งการใช้ชีวิตของชาวจีน จีนยึดมั่นในนโยบายทางการทูตที่สันติ อิสระ และเป็นตัวของตัวเองอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ใช้ความพยายามสมานความขัดแย้งผ่านการพูดคุย แก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจา พัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ อย่างแข็งขันบนพื้นฐานการเคารพซึ่งกันและกัน เสมอภาค และเท่าเทียม ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ จีนจะลงลึกส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้อย่างต่อเนื่อง สร้างคุณูปการแก่การขจัดความยากจน บรรเทาภาระหนี้สิน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา จีนจะเข้าร่วมการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกอย่างแข็งขันยิ่งขึ้น ผลักดันให้กระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจพัฒนาไปในทิศทางที่เปิดกว้าง หลอมรวม เป็นประโยชย์แก่ทุกฝ่าย ตลอดจนสมดุลและได้ชัยชนะร่วมกันมากขึ้น

 

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ มิตรทั้งหลาย

​​มวลมนุษย์มีเพียงโลกเดียว มนุษย์มีอนาคตร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ไม่ว่าการรับมือวิกฤติในปัจจุบัน หรือ ร่วมกันสร้างอนาคตที่สวยงาม มวลมนุษย์ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคี และความร่วมมือ ข้อเท็จจริงพิสูจน์ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่า การกระทำใดที่โยนความเลวร้ายแก่ผู้อื่น แนวคิดใดที่เอาแต่ต่อสู้คนเดียว หรือ ความเย่อหยิ่งใดที่ชื่นชมและหลงตัวเอง ล้วนย่อมจะประสบความพ่ายแพ้ในที่สุด ขอให้พวกเราจูงมือกัน ให้คบเพลิงแห่งลัทธิพหุภาคีส่องสว่างหนทางของมวลมนุษย์ในการก้าวสู่การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG