สุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ประจำปี 2021

0
27

ร่วมด้วยช่วยกันผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบาก ร่วมสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน

สุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ประจำปี 2021

โดยนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน

วันที่ 20 เมษายน 2021 ณ กรุงปักกิ่ง

ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลทุกท่านที่เคารพ

ผู้นำองค์กรระหว่างประเทศทุกท่านที่เคารพ

กรรมการคณะกรรมการบริหารฟรั่มเอเชียโป๋อ๋าวทุกท่านที่เคารพ

แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และมิตรทั้งหลาย

​​“มิตรภาพที่แท้จริงจะนำพาผู้คนให้มาอยู่ใกล้ชิดกัน แม้พวกเขาอาจอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันก็ตาม” ข้าพเจ้ารู้สึกปีติยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกาประชุมประจำปี .. 2021 ของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว และพบกับทุกท่านผ่านระบบการประชุมทางไกล ก่อนอื่นข้าพเจ้าในนามรัฐบาล ประชาชนจีน และในนามส่วนตัว ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างอบอุ่นทั้งในสถานที่จัดประชุมและผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งขอแสดงความเคารพและความปรารถนาดีต่อทั้งมิตรเก่าและเพื่อนใหม่ทุกท่าน

​​ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ช่วง 20 ปีมานี้ ประเทศเอเชียได้ผลักดันความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทำงานอย่างสอดประสานกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เอเชียพัฒนาเป็นภูมิภาคที่มีพลังชีวิตและศักยภาพมากที่สุดในเศรษฐกิจโลก เอเชียได้ร่วมกับประเทศอื่นทั่วโลกรับมือกับลัทธิก่อการร้าย เหตุการณ์สึนามิถล่มชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย วิกฤติการเงินโลก การระบาดของโควิด-19 และภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ต่าง ๆ ตลอดจนพยายามรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ในฐานะสมาชิกสำคัญของครอบครัวเอเชีย จีนได้ลงลึกการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่อง พยายามขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาค จึงมีความก้าวหน้าและการพัฒนาพร้อมกับประเทศอื่นในเอเชียและทั่วโลก กล่าวได้ว่า ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวเป็นประจักษ์พยานแห่งกระบวนการพัฒนาที่ไม่ธรรมดาของจีน ของเอเชีย และของโลก ทั้งยังแสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาของเอเชียและทั่วโลก

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทั้งหลาย

​​การประชุมประจำปีครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ภูมิหลังพิเศษ ธีมของการประชุมครั้งนี้ “โลกที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง:ร่วมมือกันเสริมสร้างการบริหารโลกและขับเคลื่อนความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีความเหมาะสมและตรงประเด็นสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

​​ขณะนี้ การเปลี่ยนแปลงของโลกและโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นทับซ้อนกันอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาได้นำโลกเข้าสู่ช่วงเวลาที่ไม่สงบและช่วงการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ปัจจัยที่ไม่มั่นคงและไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประชาคมมนุษย์กำลังเผชิญประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่รุนแรงขึ้น เช่น ขาดการบริหารโลก ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดการพัฒนา และขาดสันติภาพ การบรรลุความมั่นคงทั่วโลกและการพัฒนาร่วมกันนั้นยังคงเป็นภารกิจที่หนักมากและมีหนทางที่ต้องเดินอีกยาวไกลขณะเดียวกันแนวโน้มสู่ความเป็นระบบพหุภาคีของโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ได้แสดงออกถึงความแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง เสียงเรียกร้องให้รักษาความเป็นพหุภาคี เสริมสร้างการแลกเปลี่ยน และการประสานงานยิ่งดังขึ้น เราอยู่ในยุคสมัยที่มีความท้าทายมาก แต่ก็เป็นยุคที่เปี่ยมด้วยความหวังด้วย

​​ประชาคมมนุษย์ต้องเดินไปทางไหน? เราต้องสร้างอนาคตแบบไหนให้แก่ลูกหลาน? เมื่อเราจะตอบคำถามสำคัญเช่นนี้ เราต้องพิจารณาจากผลประโยชน์ร่วมกันของมนุษย์ เพื่อหาทางเลือกที่มีความรับผิดชอบและสติปัญญา

​​จีนริเริ่มให้ทุกประเทศในเอเชียและทั่วโลกตอบสนองข้อเรียกร้องของยุคสมัยนี้ ร่วมมือกันต่อต้านการระบาดของโรคเสริมการบริหารโลก และก้าวหน้าไปบนเส้นทางสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษย์อย่างไม่หยุดยั้ง

​​ เราต้องปรึกษาหารือกันอย่างเสมอภาคเท่เทียม สร้างอนาคตที่แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน การบริหารโลกต้องสอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางการเมือง เศรษฐกิจโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว สอดคล้องกับกระแสประวัติศาสตร์แห่งสันติภาพ การพัฒนา และความร่วมมือที่ได้รับชัยชนะร่วมกัน รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการภาคปฏิบัติในการรับมือกับความท้าทายระดับโลก เราต้องยึดหลักการแห่งการร่วมปรึกษาหารือร่วมสร้างสรรค์ และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ ยืนหยัดระบบพหุภาคีอย่างแท้จริง ขับเคลื่อนการพัฒนาบริหารโลกที่มีความเที่ยงธรรมและความสมเหตุสมผลมากขึ้น เราต้องปกป้องระบบระหว่างประเทศที่ถือสหประชาชาติเป็นศูนย์กลาง รักษาระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศรักษากลไกการค้าพหุภาคีที่ถือองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลางกิจการระหว่างประเทศต้องได้รับการจัดการผ่านการปรึกษาหารือในวงกว้าง อนาคตของโลกต้องถูกตัดสินจากการร่วมกันทำงานของทุกประเทศทั่วโลก ไม่ควรนำกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นโดยประเทศเดียว หรือไม่กี่ประเทศมายัดเยียดให้แก่ประเทศอื่น หรืออนุญาตให้ลัทธิเอกภาคีที่สนับสนุนโดยบางประเทศมากำหนดจังหวะของทั่วโลก สิ่งที่เราต้องการในโลกปัจจุบันคือความยุติธรรม ไม่ใช่การครองความเป็นเจ้า ประเทศใหญ่ต้องทำตัวให้เหมาะกับฐานะของตน ต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบมากขึ้น

​​ เราต้องเปิดสู่ภายนอกและสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างอนาคตแห่งการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรือง การเปิดสู่ภายนอกเป็นเส้นทางที่ต้องเป็นไป เพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19เราต้องส่งเสริมเสรีภาพและความสะดวกทางการค้าและการลงทุนลงลึกความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เสริมสร้างห่วงโซ่ด้านต่าง ๆ เช่น อุปทาน อุตสาหกรรม ข้อมูล และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง เราต้องลงลึกหุ้นส่วนเพื่อการเชื่อมต่อ เสริมสร้างการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมีความคล่องตัว เราต้องกุมโอกาสเชิงประวัติศาสตร์ในการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการปฏิรูปทางอุตสาหกรรมครั้งใหม่ โดยเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กระชับการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือในด้านปัญญาประดิษฐ์ ชีวการแพทย์ พลังงานที่ทันสมัย เพื่อให้ผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในยุคเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ การเปิดสู่ภายนอกและการรวมตัวกันเป็นกระแสทางประวัติศาสตร์ที่มิอาจต้านทานได้ ความมุ่งหมายที่จะสร้างกำแพงหรือให้แยกออกจากกันนั้นเป็นการละเมิดกฎเศรษฐกิจและระบบตลาด พวกเขาจะทำลายประโยชน์ของผู้อื่นโดยตนเองไม่ได้รับประโยชน์ใดทั้งสิ้น

​​เราต้องสามัคคีและร่วมมือกัน เพื่อสร้างอนาคตที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความมั่นคง ขณะนี้ปฏิบัติการต้านโควิด-19 ยังคงดำเนินอยู่ ชัยชนะจะเกิดขึ้นในที่สุดอย่างแน่นอน เราต้องถือประชาชนและชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เสริมการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการใช้ความพยายามร่วมกัน ยกระดับความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ให้องค์การอนามัยโลกแสดงบทบาทสำคัญอย่างเต็มที่ ต้องกระชับความร่วมมือในการวิจัย ผลิต และแบ่งปันวัคซีนโควิด-19 ยกระดับการเข้าถึงและมีกำลังซื้อสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ทำให้ประชาชนทุกประเทศสามารถเข้าถึงและมีกำลังซื้อวัคซีนที่พวกเขาต้องการ ต้องใช้มาตรการอย่างรอบด้านเพื่อยกระดับการบริหารความมั่นคงด้านสาธารณสุข และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมสุขภาพโลกเพื่อทุกคน เราต้องยึดแนวความคิดการพัฒนาสีเขียว ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทำงานมากขึ้นในการปฏิบัติตามข้อตกลงปารีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้องยึดหลักการแห่งความรับผิดชอบร่วมกัน ภายใต้ความแตกต่างกัน ต้องคลี่คลายความกังวลของประเทศกำลังพัฒนาในด้านเงินทุน เทคโนโลยีและการพัฒนาความสามารถ

เราต้องยึดมั่นในหลักแห่งความเป็นธรรมเพื่อสร้างอนาคตที่เคารพและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

​​ความหลากหลายเป็นเอกลักษณ์ของโลกและเป็นเสน่ห์ของอารยธรรมมนุษย์ การระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนทุกประเทศตระหนักอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ต้องปฏิเสธแนวความคิดการทำ “สงครามเย็น” และแนวความคิด “แพ้ชนะ” คัดค้านการทำ “สงครามเย็นใหม่” และการเชิญหน้ากันในรูปแบบจิตสำนึกไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ หลักการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เคารพซึ่งกันและกัน และเชื่อถือต่อกันต้องเป็นหลักการที่วางอยู่เบื้องต้น การปฏิบัติต่อประเทศอื่นด้วยความยโสโอหังและการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากใคร เราต้องเชิดชูส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนา ความเที่ยงธรรม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพ ซึ่งถือเป็นค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ เราสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อารยธรรมระหว่างกันเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของอารยธรรมแห่งมนุษยชาติ

​​ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศว่า เมื่อการระบาดของโควิด-19 ควบคุมได้แล้ว จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพูดคุยระหว่างอารยธรรมของเอเชียครั้งที่สอง (Conference on Dialogueof Asian Civilizations) เพื่อแสดงบทบาทเชิงบวกต่อการส่งเสริมการพูดคุยระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ในเอเชียและทั่วโลก

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทั้งหลาย

     ข้าพเจ้าเคยกล่าวหลายครั้งว่า หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นหนทางอันกว้างใหญ่ที่เปี่ยมด้วยแสงแดดที่ผู้คนทั้งหลายจูงมือก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันได้ หาใช่ถนนส่วนบุคคลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ประเทศที่มีความสนใจทุกประเทศล้วนเข้าร่วม หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้ ร่วมกันมีส่วนร่วม ร่วมมือและได้ประโยชน์ร่วมกัน การร่วมกันสร้างสรรค์ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง นั้นก็เพื่อแสวงหาการพัฒนา ส่งเสริมชัยชนะร่วมกัน และถ่ายทอดความหวัง

      มองไปในอนาคต เราจะร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการสร้างสรรค์ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ด้วยคุณภาพสูงต่อไป ปฏิบัติตามหลักการ ร่วมหารือ ร่วมสร้าง ร่วมแบ่งปันเชิดชูแนวคิดแห่งการเปิดกว้าง ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีมาตรฐานสูง อำนวยประโยชน์แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความยั่งยืน

     —เราจะสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนแห่งความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น วิสาหกิจจีนได้ดำเนินการร่วมผลิตวัคซีนในประเทศหุ้นส่วนที่ร่วมสร้างสรรค์ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเช่น อินโดนีเซีย  บราซิล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย ปากีสถาน และตุรกี เป็นต้น เราจะขยายความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ด้านการป้องกันควบคุมโรคระบาด สาธารณสุข การแพทย์ และยารักษาโรคที่มีมาแต่ดั้งเดิม เป็นต้น ร่วมกันคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนประเทศต่าง ๆ

เราจะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์หุ้นส่วนแห่งการเชื่อมโยงถึงกันที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น จีนจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเสริมสร้าง การเชื่อมโยงแบบฮาร์ด ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน  และ การเชื่อมโยงแบบซอฟท์ด้านกฎระเบียบและมาตรฐาน ทำให้ช่องทางความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนมีความคล่องตัว ตลอดจนพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์เส้นทางสายไหมอย่างแข็งขัน ร่วมกันบุกเบิกอนาคตอันรุ่งโรจน์แห่งการพัฒนาอย่างหลอมรวมกัน

เราจะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์หุ้นส่วนแห่งการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น สร้างเสริมความร่วมมือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน พลังงาน การเงิน และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงแพลตฟอร์มแห่งความร่วมมือแบบพหุภาคีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น สหพันธ์นานาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่ง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และหลักการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่ง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นต้น ทำให้ความเป็นสีเขียวกลายเป็นสีพื้นฐานแห่งการร่วมสร้าง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง อย่างแท้จริง

เราจะสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนแห่งการเปิดกว้างและหลอมรวมกันที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น รายงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารโลกระบุว่า ภายใน ค.. 2030 การร่วมสร้าง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอาจช่วยเหลือประชากรโลก 7.6 ล้านคนให้หลุดพ้นจากความยากจนสุดขีด ส่วนอีก 32 ้านคนจะหลุดพ้นจากความยากจนระดับปานกลาง เราจะยึดมั่นเจตนารมณ์แห่งการเปิดกว้างและหลอมรวม ใช้ความพยายามร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ที่ยินดีเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้าง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ให้เป็น หนทางแห่งการบรรเทาความยากจน และ หนทางแห่งการเติบโตซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณูปการอย่างแข็งขันต่อการก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของมวลมนุษยชาติ

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทั้งหลาย

.. 2021 เป็นปีครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในช่วงเวลา 100 ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ฟันฝ่าต่อสู้ด้วยความยากลำบาก คลำทางก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อแสวงหาความสุขแก่ประชาชนจีน ฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชาติจีน ตลอดจนการแสวงหาอนาคตร่วมกันของโลก ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชาติจีนได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่จากการลุกขึ้นยืน สู่ ความมั่นคั่ง และความแข็งแกร่ง ทั้งยังได้สร้างคุณงามความดีอันโดดเด่นแก่ภารกิจความก้าวหน้าและอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติอีกด้วย จีนจะเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพโลก ผู้สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาของโลก และผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศต่อไป

จีนจะชูธงแห่งสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และชัยชนะร่วมกันอย่างสูงโดยตลอด ขยายความร่วมมือฉันมิตรกับทุกประเทศบนพื้นฐานหลัก 5 ประการแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่อย่างแข็งขัน จีนจะดำเนินความร่วมมือต้านโควิด19 กับองค์การอนามัยโลกและนานาประเทศต่อไป ยืนหยัดคำมั่นสัญญาที่ถือวัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก และจะให้ความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเอาชนะการระบาดของโควิด19 ไม่ว่าจะพัฒนาถึงระดับใด จีนจะไม่ครองความเป็นเจ้า ไม่แผ่ขยายอำนาจ ไม่แสวงหาเขตอิทธิพล และไม่ดำเนินการแข่งขันเชิงกำลังอาวุธ จีนจะเข้าร่วมความร่วมมือพหุภาคีทางการค้าและการลงทุนอย่างแข็งขัน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของพ่อค้าต่างชาติและกฏระเบียบประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ลดรายการห้ามลงทุนของทุนต่างชาติให้น้อยลงต่อไป ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์เมืองท่าการค้าเสรีไหหลำ ตลอดจนผลักดันการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่แบบเปิดกว้างในระดับที่สูงยิ่งขึ้น ขอต้อนรับทุกฝ่ายแบ่งปันโอกาสอันยิ่งใหญ่ของตลาดจีน

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทั้งหลาย

การแล่นเรือใบลําเดียวกันด้วยความร่วมแรงร่วมใจ สามารถฝ่าคลื่นลมเดินทางไกลหมื่นลี้ แม้ว่าบางครั้งอาจต้องเผชิญกับมรสุมคลื่นยักษ์ กระแสน้ำไหลทวน ตลอดจนโขดหินและสันดอนทราย แต่ขอเพียงเราร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กุมทิศทางการเดินเรือให้ถูกต้อง เรือยักษ์แห่งการพัฒนาของสังคมมนุษยชาติก็ย่อมจะมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และแล่นไปสู่อนาคตที่สวยงามยิ่งขึ้นได้

ขอขอบคุณทุกท่าน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG

1