ปธน.จีนลงพื้นที่ตรวจงานที่หนานหยาง มณฑลเหอหนาน

0
49

-:-วันที่ 12 พฤษภาคม ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนลงพื้นที่ตรวจงาน ที่เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน โดยกำหนดการแรกในบ่าย วันเดียวกัน ปธน.สี จิ้นผิงเดินทางถึง “อีเซิ่งฉือ” หรือ ศาลเจ้าปรมาจารย์แพทยศาสตร์ ซึ่งบูชา “จาง จ้งจิ่ง” ปรมาจารย์แพทยศาสตร์ ผู้สร้างคุณูปการต่อการแพทย์แผนจีน

-:- จาง จ้งจิ่ง เกิดเมื่อประมาณปี ค.ศ.150 เป็นตัวแทนและผู้รวบรวมความรู้ด้านแพทยศาสตร์ดั้งเดิมของจีนในสมัยโบราณ “เทวสถานปรมาจารย์ทางการแพทย์” ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหนานหยาง เป็นสุสานและสถานบูชาเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของจาง จ้งจิ่ง ประธานาธิบดีสีก็ได้ไปเยือนเพื่อสักการะด้วย

-:-“แพทย์แผนจีน” เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่สืบทอดและเป็นต้นแบบสำคัญ ของวัฒนธรรมจีน นายสี จิ้นผิงให้ความสำคัญกับการสืบทอด พัฒนาและประดิษฐ์คิดสร้างด้านการแพทย์แผนจีนเช่นกัน เคยกล่าวเน้นหลายครั้งว่า แพทย์แผนจีนเป็นมรดกล้ำค่าของชนชาติจีน ต้องรักษาให้ดี เรียนรู้ให้ดี พัฒนาให้ดี และสืบทอดให้ดี ปัจจุบัน แพทย์แผนจีนกำลังเผชิญกับโอกาสที่ดีทั้งสภาพแวดล้อมและบุคลากร ต้องผลักดันให้แพทย์แผนจีนเป็นแบบอุตสาหกรรมและทันสมัย ให้แพทย์แผนจีนก้าวไปสู่ทั่วโลก

จากนั้น ปธน.สี จิ้นผิง ได้เดินทางไปยังสวนกุหลาบจีนเมืองหนานหยาง และบริษัทผลิตสินค้าสมุนไพรอ้ายฉ่าวเย่าอี้เป่าเมืองหนานหยาง ดูงานธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากกุหลาบจีนและอ้ายฉ่าว เพื่อสร้างตำแหน่งงานแก่พี่น้องประชาชน

-:-สวนกุหลาบจีนเมืองหนานหยาง เป็นสวนปลูกกุหลาบจีนพื้นที่ใหญ่ที่สุด ของจีนในปัจจุบัน มีพื้นที่ราว 0.87 ตร.กม. นับแต่สร้างเมื่อเดือนตุลาคมปี 2010 เป็นต้นมา ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งจีนและเทศกว่า 3 ล้านคน

-:- ปีหลังๆนี้ เมืองหนานหยางส่งเสริม 3 กิจการหลัก ได้แก่ การเพาะปลูกกล้ากุหลาบจีน การแปรรูปไม้ดอก และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยโครงการปลูกกุหลาบจีน ทั่วเมืองมีพื้นที่ราว 100 ตร.กม. ผลิตกล้ากุหลาบจีนปีละ 1,500 ล้านต้น ผู้ร่วมธุรกิจกุหลาบจีนมีกว่า 150,000 คน กุหลาบจีนขยับขึ้นจากไม้ดอก น่าชื่นน่าชมมาเป็นธุรกิจระบบนิเวศที่สร้างความมั่งคั่งแก่ประชาชน

แหล่งข่าว Mrs. Liao Li, China Media Group
แปลโดย CMG, ASIA PACIFIC