สี จิ้นผิงให้ความสำคัญยิ่งกับการพัฒนาอย่างมั่นคงของทิเบต

0
5

เมื่อปี 1998 ปี 2011 และเดือนกรกฎาคม ปี 2021 นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตปกครองตนเองทิเบตหลายครั้ง ครั้งล่าสุดประจวบเหมาะอยู่ในวาระครบรอบ 70 ปีการปลดปล่อยทิเบตอย่างสันติ ในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานทหารส่วนกลางของจีนได้เดินทางเยือนทิเบตเพื่อเฉลิมฉลองด้วย นับเป็นครั้งแรกของพรรคและประเทศ ในการสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การอนุรักษ์ระบบนิเวศ เป็นต้น ซึ่งสี จิ้นผิงใส่ใจยิ่งมาโดยตลอด
.
ยืนหยัดหนทางการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของทิเบต
.
สองฉากในอดีตที่ข้ามผ่านกาลเวลาและเป็นดั่งสักขีพยานแห่งปณิธานเพื่อประชาชนของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน
.
หมู่บ้านปาจี๋ เมืองหลินจือ สี จิ้นผิงเคยเดินทางเยือน 2 ครั้งเมื่อปี 1998 และปี 2011 และกำชับว่าต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางช่วยชาวบ้านเพิ่มรายได้ ให้ชีวิตของชาวบ้านมีความชื่นมื่นมากขึ้นเรื่อยๆ
.
ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมบ้านของเก๋อซางว่างจี่ว์ ชาวบ้านหมู่บ้านปาจี๋เมื่อ 10 ปีก่อน หรือการเยี่ยมบ้านของต๋าหว่าเจียนชาน ชาวบ้านหมู่บ้านก่าลาเมื่อ 10 ปีให้หลัง สี จิ้นผิงล้วนชมห้องครัว ห้องเก็บของ และพูดคุยกับคนในครอบครัว ตรวจดูสภาพการใช้ชีวิตของชาวบ้านอย่างละเอียด
.
เมื่อเดินทางเยือนทิเบตปีนี้ สี จิ้นผิงเรียกร้องให้เดินตามหนทางการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของทิเบต ผลักดันผลสำเร็จจากการขจัดความยากจนประสานเข้ากับการฟื้นฟูชนบทอย่างมีประสิทธิภาพรอบด้าน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ละด้านดีขึ้นเรื่อยๆ อาทิ การมีงานทำ การศึกษา การประกันสังคม การรักษาพยาบาล การเลี้ยงดูผู้สูงวัย สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านพักอาศัย เป็นต้น
.
การอนุรักษ์ระบบนิเวศต้องสำคัญเป็นอันดับแรก
.
สำหรับด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศของทิเบต นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอด
.
เมื่ออยู่ที่เมืองหลินจือปี 2011 สี จิ้นผิงระบุว่า ต้องยืนหยัดการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนา ต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่ทิเบต ต้องอนุรักษ์น้ำสะอาดฟ้าใสของทิเบตให้ดี
.
ต้องยืนหยัดการอนุรักษ์ระบบนิเวศสำคัญเป็นอันดับแรก ในการประชุมสัมมนาการพัฒนาทิเบตครั้งที่ 7 แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว นายสี จิ้นผิงได้ชูข้อสรุปดังกล่าว กำหนดให้การอนุรักษ์ระบบนิเวศเป็นหนึ่งในสิบเรื่องสำคัญในยุทธศาสตร์การบริหารทิเบตในสมัยใหม่ ชี้แนวทางงานอนุรักษ์ระบบนิเวศที่ทิเบตอย่างแจ่มชัด
.
ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตได้ชื่อว่าหลังคาโลก
.
นายสี จิ้นผิงเรียกร้องการคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่และการพัฒนาของประชาชาติจีนอย่างชัดเจนว่า การอนุรักษ์ระบบนิเวศที่ทิเบตให้ดีมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง และจะนำมาซึ่งความผาสุกสู่ทุกคน
.
อนุรักษ์วัฒนธรรมไปพร้อมกับการนวัตกรรม
.
ต้องสืบทอดและเชิดชูวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีเด่นของทิเบต ยืนหยัดสืบทอดกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนากระบวนการนวัตกรรม ผลักดันการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของกิจการวัฒนธรรมทิเบตอย่างต่อเนื่อง
.
การสืบทอดวัฒนธรรมเป็นอีกประเด็นสำคัญที่สี จิ้นผิงให้ความสนใจ
.
เมื่อ 10 ปีก่อน ที่พิพิธภัณฑ์ทิเบต เมื่อเห็นงิ้วทิเบตและมหากาพย์เกซาร์ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ นายสี จิ้นผิงชื่นชมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีเด่นของทิเบตที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาสืบต่อ
.
ปีนั้น ที่ห้องเก็บตำราทิเบตศึกษาที่มหาวิทยาลัยทิเบต สี จิ้นผิงซักถามสภาพการบูรณะและรวบรวมตำราศาสนาสมัยราชวงศ์ถังและหนังสือโบราณภาษาทิเบตเรื่อง “ผูรื่อเหวินเซี่ยน” อย่างละเอียด โดยกำชับให้ทุกคนต้องสืบทอดและอนุรักษ์หนังสือโบราณภาษาทิเบตและวัฒนธรรมชนเผ่าทิเบต
.
10 ปีให้หลัง ที่เมืองลาซ่า สี จิ้นผิงเดินทางถึงถนนปาคัวชมการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การนวัตกรรมทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมทิเบต เป็นต้น เขาตรวจดูอย่างละเอียด ถามคำถามอย่างลุ่มลึก การที่สี จิ้นผิงให้ความสำคัญกับการสืบทอดและเชิดชูวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีเด่นของทิเบต ก็เพื่อผลักดันการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของกิจการวัฒนธรรมทิเบต
.
โน้มน้าวด้วยเหตุผลอย่างกลมกลืน
.
สำหรับงานพัฒนาด้านศาสนาภายใต้สถานการณ์ใหม่ สี จิ้นผิงได้ตระหนักถึงความสำคัญยิ่ง โดยในการประชุมภารกิจด้านศาสนาแห่งชาติเมื่อปี 2016 สี จิ้นผิงเน้นว่า ต้องทำงานพัฒนาและยืนหยัดหลักนโยบายด้านศาสนาของพรรคให้ดี โน้มน้าวด้วยเหตุผล แจ่มชัด แม่นยำ มีพลังและมีประสิทธิภาพ
.
เมื่อปี 2021 ที่โบสถ์ชั่วชินแห่งวัดเดรปุง ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการวัดได้แนะนำสภาพที่เกี่ยวข้องแก่สี จิ้นผิง โดยสี จิ้นผิงเน้นว่า กฎการพัฒนาด้านศาสนาอยู่ที่ความกลมกลืน การดำรงอยู่และพัฒนาสืบต่อต้องสอดคล้องกับสังคม นี่คือกฎทั่วไปแห่งการพัฒนาและเผยแพร่ศาสนาทั่วโลก
.
“1 โน้มน้าว” และ “1 กลมกลืน” สี จิ้นผิงได้กำหนดแนวทางที่สำคัญให้กับงานพัฒนาด้านศาสนาของทิเบต
.
ต้องชัดเจนเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
.
เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2013 นายสี จิ้นผิงเข้าร่วมการประชุมหารือกลุ่มย่อยของคณะผู้แทนเขตปกครองตนเองทิเบตในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 ได้ให้แนวคิดสำคัญทางยุทธศาสตร์ว่า การบริหารประเทศให้มั่นคงต้องบริหารชายแดนให้ดี การบริหารชายแดนให้ดีต้องบริหารทิเบตให้มั่นคง
.
ยุทธศาสตร์การบริหารทิเบตสมัยใหม่เน้นการบริหารชายแดนในมุมมองของการบริหารประเทศ มองการบริหารทิเบตให้มั่นคงในมุมมองการบริหารชายแดน ได้ยกฐานะยุทธศาสตร์ของทิเบตในงานภาพรวมของพรรคและประเทศให้สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
.
ความมั่นคงและปลอดภัยของทิเบตเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเช่นกัน ในประเด็นนี้ ต้องมีความชัดเจน ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด พยายามบรรลุความมั่นคงของทิเบตอย่างรอบด้านให้ต่อเนื่องและยืนยาว คำกล่าวของสี จิ้นผิงมีความหนักแน่นเป็นพิเศษ
.
หล่อหลอมจิตสำนึกประชาชาติจีน
.
ความสามัคคีของชนเผ่าเป็นเส้นชีวิตของประเทศชาติกระบวนการพัฒนาของทิเบตในรอบ 70 ปีมานี้ แสดงให้เห็นอย่างลึกซึ้งว่า ความสามัคคีและความมั่นคงเป็นความสุข การแบ่งแยกและการก่อกวนเป็นภัย
.
ก่อนหน้าวันชาติจีนปี 2015 สี จิ้นผิงเชิญผู้แทนท้องถิ่นดีเด่นด้านภารกิจความสามัคคีของชนเผ่า 13 คนจาก 5 เขตปกครองตนเองของจีน ได้แก่มองโกเลียใน, กว่างซี, ทิเบต, หนิงเซี่ยและซินเจียง ให้เดินทางมาร่วมกิจกรรมฉลองวันชาติที่กรุงปักกิ่งด้วย สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นำสูงสุดของจีนให้ความสำคัญอย่างสูงกับความสามัคคีของชนเผ่า
.
เราต้องถือการพิทักษ์ความเป็นเอกภาพของประเทศ ส่งเสริมความสามัคคีของชนเผ่าเป็นจุดโฟกัสและจุดค้ำจุนของภารกิจทิเบต นี่คือประสบการณ์แห่งความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่นำประชาชนบริหารทิเบตให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง เป็นเนื้อหาสำคัญในยุทธศาสตร์การบริหารทิเบตของพรรคในสมัยใหม่
.
ขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทิเบตปีนี้ สี จิ้นผิงเน้นว่า ต้องผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงต่อไป ยืนหยัดให้การพัฒนาทั้งปวงต้องมีประโยชน์ต่อความสามัคคีและความก้าวหน้าของชนเผ่า
.
แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG