สุนทรพจน์ สี จิ้นผิง ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 76

0
8

สริมความมั่นใจร่วมกันเอาชนะความยากลำบากเพื่อสร้างโลกที่ดีงามยิ่งขึ้น

สุนทรพจน์โดย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 76

วันที่ 21 กันยายน ค.. 2021

ท่านประธาน:

..2021 เป็นปีที่มีความพิเศษอย่างยิ่งสำหรับประชาชนจีน  ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และยังเป็นปีครบรอบ 50 ปีการฟื้นฟูที่นั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเหตุการณ์เชิงประวัติศาสตร์ที่จีนจะรำลึกถึงอย่างมโหฬาร   เรายังคงจะพยายามขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างจีนกับสหประชาชาติให้ขึ้นสู่ระดับใหม่ต่อไปและสร้างคุณูปการใหม่ ๆ มากขึ้นต่อภารกิจอันสูงส่งของสหประชาชาติ

ท่านประธาน:

ปีที่แล้วผู้นำประเทศต่าง ทั่วโลกได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีการก่อตั้งสหประชาชาติ และได้ออกแถลงการณ์ทางการเมืองโดยให้คำมั่นว่า จะต่อสู้กับโควิด19 ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จัดการกับความท้าทายร่วมกัน ส่งเสริมกลไกพหุภาคี เสริมสร้างบทบาทของสหประชาชาติ และทำงานเพื่ออนาคตร่วมกันของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อ ๆ ไป

ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา โลกของเรากำลังเผชิญกับผลกระทบรวมกันจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา และการระบาดใหญ่ของโควิด19 ประชาชนประเทศต่าง ทั่วโลกมีความปรารถนาสันติภาพและการพัฒนามากกว่าช่วงเวลาใดที่ผ่านมาเสียงเรียกร้องความเท่าเทียมและความยุติธรรมของพวกเขาเพิ่มมากขึ้น พวกเขามุ่งมั่นที่จะแสวงหาความร่วมมือแบบได้ชัยชนะร่วมกันมากขึ้น

ขณะนี้โควิด-19 ยังคงระบาดใหญ่ทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งกำลังเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์  โลกได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความไม่สงบและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ นักการเมืองที่มีความรับผิดชอบทุกคนจึงต้องมีการตัดสินใจเชิงประวัติศาสตร์ในการตอบรับประเด็นคำถามแห่งยุคสมัยด้วยความมั่นใจ ความกล้าหาญ และความรับผิดชอบต่อภารกิจ

ประการแรก เราต้องเอาชนะโควิด19 เอาชนะการต่อสู้ที่เด็ดขาดครั้งนี้ซึ่งมีความสำคัญต่ออนาคตของมนุษยชาติ   ประวัติศาสตร์อารยธรรมโลกเป็นหนึ่งในการต่อสู้กับโรคระบาดใหญ่เช่นกัน  มนุษยชาติประสบความสำเร็จในการพัฒนาและมีความก้าวหน้ามากขึ้นท่ามกลางการเอาชนะความท้าทายต่าง อย่างต่อเนื่อง แม้การระบาดใหญ่ของโควิด19 ครั้งนี้อาจดูมีความรุนแรงมาก   แต่มนุษยชาติจะเอาชนะมันได้อย่างแน่นอน

เราควรให้ความสำคัญกับประชาชนและชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรก ทั้งยังให้ความสำคัญกับชีวิ คุณค่า และศักดิ์ศรีของแต่ละคน   เราต้องเคารพวิทยาศาสตร์ ใช้แนวทางที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติตามกฎแห่งวิทยาศาสตร์ เราต้องใช้มาตรการป้องกันโควิด19 ที่ตรงเป้าเป็นประจำ และมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งยังต้องมีการประสานการดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย เราจำเป็นต้องเสริมการประสานงานกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในการป้องกัน ควบคุมโควิด19 เพื่อลดความเสี่ยงเกิดการแพร่เชื้อไวรัสข้ามพรมแดน

วัคซีนเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับโควิด19   ข้าพเจ้าเคยเน้นย้ำหลายครั้งถึงความจำเป็นในการทำให้วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะทั่วโลกและการให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงและมีกำลังซื้อวัคซีนได้ สิ่งสำคัญอันดับแรกในขณะนี คือ มีการกระจายวัคซีนอย่างเที่ยงธรรมและสมเหตุสมผลในขอบเขตทั่วโลก จีนมุ่งมั่นที่จะจัดหาวัคซีนรวม 2,000 ล้านโดสแก่โลกภายในสิ้นปีนี้ นอกเหนือจากการบริจาค100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับโครงการโคแวกซ์ (COVAX) แล้ว จีนยังจะบริจาควัคซีน 100 ล้านโดสแก่ประเทศกำลังพัฒนาในช่วงปีนี้ด้วย จียังจะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการสืบหาต้นตอของโควิด19 ตามหลักวิทยาศาสตร์ในขอบเขตทั่วโลก ตลอดจนยืนหยัดต่อต้านการเล่นเกมทางการเมืองในประเด็นนี้ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม

ประการที่สอง เราต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการบรรลุการพัฒนาของโลกที่เข้มแข็ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความสุขของประชาชน เมื่อเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงจากโรคระบาด เราต้องร่วมกันผลักดันการพัฒนาของทั่วโลกให้ก้าวไปสู่ขั้นตอนใหม่ที่มีความสมดุล สอดประสาน และเปิดกว้าง โอกาสนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะเสนอข้อริเริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาของทั่วโลกดังต่อไปนี้

ยืนหยัดที่จะถือการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก ต้องวางการพัฒนาอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในกรอบนโยบายมหภาคทั่วโลก เสริมสร้างการประสานงานด้านนโยบายระหว่างประเทศเศรษฐกิจหลัก รักษาความต่อเนื่อง เสถียรภาพ และความยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทั่วโลกที่เสมอภาคเท่าเทียมและสมดุลยิ่งขึ้น ผลักดันกระบวนการพัฒนาและความร่วมมือพหุภาคีให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเร่งปฏิบัติตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030แห่งสหประชาชาติ

ยืนหยัดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางการพัฒนา คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน บรรลุการพัฒนาเพื่อประชาชน การพัฒนาพึ่งพาประชาชน และการให้ประชาชนร่วมแบ่งปันผลการพัฒนา เพิ่มความรู้สึกมีความสุข ได้ประโยชน์และมีความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบรรลุการพัฒนารอบด้านของปัจเจกบุคคล

ยึดมั่นผลประโยชน์ร่วมกันและความเปิดกว้าง ต้องให้ความสนใจต่อความต้องการพิเศษของประเทศกำลังพัฒนา สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศที่เปราะบางที่มีความยากลำบากมากเป็นพิเศษผ่านการขยายเวลาชำระหนี้และการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา ทั้งยังเน้นการแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่เต็มที่ระหว่างประเทศและภายในแต่ละประเทศ

ยืนมั่นในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ต้องกุมโอกาสครั้งประวัติศาสตร์จากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบใหม่รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม เร่งการพัฒนาผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นกำลังการสร้างผลผลิตอย่างแท้จริง สร้างสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดกว้าง ยุติธรรม เที่ยงตรง และไม่เลือกปฏิบัติ บุกเบิกพลังขับเคลื่อนใหม่ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19ตลอดจนร่วมมือกันบรรลุการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

ยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ต้องปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วโลก รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแข็งขันและสร้างประชาคมที่มีชีวิตร่วมกันระหว่างมนุษย์และกับธรรมชาติ ต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำให้เร็วยิ่งขึ้น บรรลุการฟื้นตัวและการพัฒนาแบบสีเขียว จีนจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบรรลุการปล่อยคาร์บอนให้ถึงจุดสูงสุดภายในปี 2030 และบรรลุการปล่อยคาร์บอนให้เป็นกลางภายในปี 2060ทั้งนี้จีนต้องใช้ความพยายามอย่างหนักแต่เราจะทำให้ดีที่สุดอย่างสุดกำลังความสามารถ จีนจะทุ่มเทสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำของประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งจะไม่สร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในต่างประเทศอีกต่อไป

ยึดมั่นในการขับเคลื่อนด้วยปฏิบัติการ ต้องเพิ่มการลงทุนในด้านทรัพยากรการพัฒนา โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการบรรเทาความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร การต่อสู้กับโรคระบาดและวัคซีน การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว ความเป็นแบบอุตสาหกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล และการเชื่อมโยงระหว่างกัน เป็นต้น ต้องเร่งการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 แห่งสหประชาชาติ สร้างประชาคมที่พัฒนาร่วมกันของทั่วโลก จีนได้ประกาศแล้วว่าจะให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในเวลา 3 ปีข้างหน้า เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการต่อสู้กับโรคระบาดและฟื้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ประการที่สาม เราต้องเสริมความสามัคคีและปฏิบัติตามแนวคิดแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เคารพซึ่งกันและกัน ร่วมมือกัน และได้ชัยชนะร่วมกัน โลกที่พัฒนาอย่างสันติควรมีอารยธรรมที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ต้องครอบคลุมความหลากหลายของหนทางที่มุ่งสู่ความทันสมัย ประชาธิปไตยไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง หากเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนประเทศต่าง ๆ การคลี่คลายสถานการณ์ระหว่างประเทศในเร็ว ๆ นี้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า การแทรกแซงทางการทหารจากภายนอก และ “ประชาธิปไตยที่ว่านั้น” สร้างภัยพิบัติอย่างไม่มีวันจบสิ้น เราต้องส่งเสริมเชิดชูสันติภาพ การพัฒนา ยุติธรรม เที่ยงธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพซึ่งเป็นค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติทั้งปวง ยกเลิกทั้งการจัดตั้งกลุ่มเล็กและเกมส์ผลรวมเป็นศูนย์

การมีความคิดที่ต่างกันและมีความขัดแย้งกันระหว่างประเทศต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ต้องดำเนินการพูดคุยและความร่วมมือกันบนพื้นฐานความเสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกัน ความสำเร็จของประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้หมายความว่าย่อมจะทำให้อีกประเทศหนึ่งล้มเหลว โลกนี้สามารถครอบคลุมให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนา เติบโตขึ้น และก้าวหน้าพร้อมกัน เราต้องยึดมั่นหลักการพูดคุยกันแทนที่จะเป็นปฏิปักษ์กัน และครอบคลุมกันแทนที่จะกีดกัน เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ที่เคารพซึ่งกันและกัน ยุติธรรม เที่ยงธรรม ร่วมมือกัน และได้ชัยชนะร่วมกัน โดยขยายผลประโยชน์ร่วมกัน และวาดวงกลมใหญ่ที่สุดที่มีศูนย์กลางเดียวกัน

ประชาชาติจีนสืบสานและมุ่งสู่แนวคิดแห่งสันติภาพ ปรองดองกัน และกลมกลืนกัน ที่ผ่านมาจีนไม่เคยรุกรานหรือกดขี่ประเทศอื่น ในอนาคตจีนก็จะไม่ทำเช่นนั้น จีนจะไม่ครองความเป็นเจ้า จีนจะเป็นประเทศที่สร้างสรรค์สันติภาพโลก เป็นประเทศที่สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาของโลก เป็นประเทศที่พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ และเป็นประเทศที่อำนวยผลิตภัณฑ์สาธารณะโดยจะสร้างโอกาสใหม่แก่โลกต่อไปผ่านการพัฒนาแบบใหม่

ประการที่สี่ เราต้องพัฒนาธรรมาภิบาลโลกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและปฏิบัติตามพหุภาคีนิยมอย่างแท้จริง โลกนี้มีระบบหนึ่งเดียวนั่นก็คือระบบระหว่างประเทศที่ถือสหประชาชาติเป็นแกนกลาง โลกนี้มีระเบียบหนึ่งเดียวนั่นก็คือระเบียบระหว่างประเทศที่ถือกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐาน โลกนี้มีกฎเกณฑ์ชุดเดียวนั่นก็คือกฎเกณฑ์พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถือกฎบัตรสหประชาชาติเป็นวัตถุประสงค์และหลักการ

สหประชาชาติควรชูธงพหุภาคีนิยมอย่างแท้จริงให้สูงยิ่งขึ้น กลายเป็นเวทีแกนกลางของประเทศต่าง ๆ ในการพิทักความปลอดภัยโดยทั่วไป แบ่งปันผลงานการพัฒนา และร่วมกันกุมโอกาสของโลก ต้องทุ่มเทกำลังในการรักษาระเบียบระหว่างประเทศให้มั่นคงยิ่งขึ้น ยกระดับความเป็นตัวแทนและเพิ่มสิทธิการออกเสียงของประเทศกำลังพัฒนาจำนวนไพศาล เพื่ออยู่แนวหน้าของการผลักดันความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นระบบกฎหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต้องผลักดันงานความปลอดภัย การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน 3 ด้านอย่างสมดุลกัน กำหนดวาระร่วมกัน เกาะติดปัญหาที่โดดเด่น ที่สำคัญคือใช้ปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้สัญญาของประเทศต่าง ๆ ที่มีต่อพหุภาคีนิยมได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ท่านประธานที่เคารพ

โลกได้ยืนบริเวณทางแยกของประวัติศาสตร์อีกครั้ง เราเชื่อมั่นว่า กระแสที่มนุษยชาติจะพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างสันตินั้นเป็นเรื่องที่ขัดขวางไม่ได้ ขอให้เรามีความมั่นใจอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ร่วมกันรับมือภัยคุกคามและความท้ายทายต่าง ๆ ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ ตลอดจนร่วมกันสร้างสรรค์โลกที่ดีงามยิ่งขึ้น

 

แปลเรียบเรียงโดย

ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีนCMG

 

ภาพจาก ซินหัว