‘สี จิ้นผิง’ สนทนาทางโทรศัพท์กับปธน.รัสเซีย

0
2

‘สี จิ้นผิง’ สนทนาทางโทรศัพท์กับปธน.รัสเซีย

บ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับ นายวลาดิมีร์  ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครน

นายปูตินได้แนะนำความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของปัญหายูเครน รวมทั้งสถานการณ์และท่าทีของรัสเซียที่ใช้ปฏิบัติการทางทหารในภาคตะวันออกของยูเครน โดยรัสเซียยินดีที่จะจัดการเจรจาระดับสูงกับยูเครน

นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานการณ์ในยูเครนตะวันออกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาคมโลก จีนมีจุดยืนของตน ในการพิจารณาจากความจริงต่อปัญหายูเครน และ ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการทำสงครามเย็น จีนให้ความสำคัญและเคารพต่อความคิดเห็นของประเทศต่าง ๆ ที่กังวลเรื่องความมั่นคงและการสร้างกลไกความมั่นคงของยุโรปที่มีความสมดุล มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนผ่านการเจรจา

จีนสนับสนุนรัสเซียและยูเครนแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจา หลักการพื้นฐานของจีนเคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของทุกประเทศ และ เคารพการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ อย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง

จีนยินดีที่จะร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ส่งเสริมแนวคิดด้านความมั่นคงที่เป็นการจับมือกัน เน้นความครอบคลุม ร่วมมือกันอย่างยั่งยืน ร่วมกันรักษาระบบสากลที่มีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนมีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นหลักการพื้นฐาน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)