บทวิเคราะห์: ไฮไลท์‘การประชุมสองสภา’จีน 2022 ที่ประชาคมโลกสนใจ

0
1

บทวิเคราะห์: ไฮไลท์‘การประชุมสองสภา’จีน 2022 ที่ประชาคมโลกสนใจ

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาควบคู่ไปกับการยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของสถานะระหว่างประเทศของจีน “การประชุมสองสภา”จีนในฐานะหน้าต่างสำคัญในการสังเกตจีนจึงนับวันได้รับการจับตามองมากยิ่งขึ้นจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมสองสภาจีนประจำปี 2022 ซึ่งกำลังเปิดฉากขึ้นยิ่งได้รับความสนใจ เนื่องจากสถานการณ์โลกปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนและหนักหน่วง โรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และการฟื้นฟูของเศรษฐกิจโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน นานาประเทศกำลังรอคอยที่จะรับรู้แนวโน้มนโยบายของจีนผ่านการประชุมสองสภา

นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าในการประชุมสองสภาจีนในปีนี้จะมีประเด็นร้อนมากมายที่ดึงดูดความสนใจของประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้

การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมาไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ที่ปรากฏอย่างต่อเนื่อง เช่น สายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน เป็นต้น ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในทั่วโลก สถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศขึ้นๆลงๆซ้ำแล้วซ้ำอีก เมื่อเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากในด้านการป้องกันและควบคุมโควิด-19 จีนได้ปฏิบัติตามแนวคิด”ประชาชนสำคัญที่สุด ชีวิตสำคัญที่สุด”  ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไม่หยุดยั้ง ประชาคมระหว่างประเทศมีความสนใจอย่างมากว่า ภายใต้การชี้นําของกลยุทธ์โดยรวมอันได้แก่ “ป้องกันการนำเข้าจากภายนอก ป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดจากภายใน” และหลักนโยบายโดยรวมอันได้แก่ “การควบคุมโควิด-19 ให้เหลือเป็นเศูนย์”  ระหว่างการประชุมสองสภาปีนี้จีนจะถ่ายทอดข่าวสารใหม่อะไรบ้างในด้านการเสริมสร้างการป้องกันและควบคุมโควิด-19 และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

การพัฒนาเศรษฐกิจและการเปิดประเทศ เมื่อปี 2021 เศรษฐกิจของจีนเติบโต 8.1%  ครองอัตราการสร้างคุณูปการต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกประมาณ 25% ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ให้เห็นว่าจีนได้กลายเป็นหนึ่งใน “หัวรถจักรที่พึ่งพาได้” ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก เมื่อปีที่แล้วจีนได้ขยายการเปิดกว้างสู่โลกภายนอกอีกระดับ ได้เสนอแพลตฟอร์มที่กว้างขวางยิ่งขึ้นแก่วิสาหกิจทุกประเภททั่วโลกในการเข้าสู่ตลาดจีนและแบ่งปันดอกผลจากการพัฒนาของจีน จีนได้จัดงานมหกรรมนานาชาติหลายครั้งตามกำหนดเวลา เช่น งานแสดงสินค้าอุปโภคบริโภค งานแสดงสินค้าภาคบริการ งานแคนตันแฟร์ และงานแสดงสินค้านำเข้า ซึ่งได้ส่งสัญญาณอย่างแน่วแน่ไปยังนานาประเทศว่า “ประตูที่เปิดสู่ภายนอกของจีนมีแต่จะเปิดกว้างยิ่งขึ้น” ในยุคใหม่ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมีความเห็นโดยทั่วไปว่า จีนมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก และเป็นหนึ่งในเสาค้ำหลักของระบบระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก การตัดสินใจในการประชุมสองสภาจีนซึ่งกำลังเปิดฉากขึ้นย่อมจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาในอนาคตของโลก

การเปลี่ยนแปลงสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช่วง “แผนห้าปีฉบับที่ 14” การสร้างสรรค์อารยธรรมทางนิเวศวิทยาของจีนได้เข้าสู่ช่วงเวลาสําคัญที่ถือการลดคาร์บอนเป็นทิศทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ขับเคลื่อนการลดมลพิษและการลดคาร์บอนอย่างสอดประสาน ผลักดันการเปลี่ยนแปลงสีเขียวอย่างครอบคลุมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนบรรลุการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณสู่เชิงคุณภาพ การที่จีนจะดําเนินการอย่างไรเพื่อเดินบนหนทางการพัฒนาที่ถือระบบนิเวศสําคัญที่สุด สีเขียวและคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่องได้นั้น ก็เป็นประเด็นที่ประชาคมระหว่างประเทศจับตามอง ผู้คนทั้งหลายคาดหวังว่านโยบายที่เกี่ยวข้องที่กําหนดขึ้นในที่ประชุมสองสภาปีนี้จะมีผลกระทบเชิงบวกต่อทั่วโลก

ประชาธิปไตยประชาชนที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ประชาธิปไตยเป็นคุณค่าร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ประชาธิปไตยไม่ใช่เครื่องประดับ แต่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เพิ่มความเข้าใจในกฎการพัฒนาการเมืองประชาธิปไตย ได้เสนอแนวคิดสําคัญแห่งประชาธิปไตยประชาชนที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน การประชุมสองสภาได้กลายเป็นหน้าต่างสําคัญสําหรับประชาคมระหว่างประเทศในการสังเกตการปฏิบัติประชาธิปไตยประชาชนที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนซึ่งถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของจีน ผู้เชี่ยวชาญบางคนชี้ให้เห็นว่าประชาธิปไตยประชาชนที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของจีนได้มอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าแก่ภาคปฏิบัติทางการเมืองของโลก สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและกรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนมาจากทุกแขนงงานทั่วประเทศ สาเหตุที่พวกเขาได้กลายเป็นผู้แทนหรือกรรมการนั้นขึ้นอยู่กับศีลธรรมและความสามารถที่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่ความร่ำรวยหรือสถานะ ในประเทศจีนไม่ว่าส่วนกลางหรือท้องถิ่นต่างก็ดำเนินการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางก่อนการตัดสินใจหรือในระหว่างกระบวนการปฏิบัติตามการตัดสินใจ แต่นักวิชาการทางการเมืองตะวันตกมักมองข้ามความสําคัญของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในจีน

ปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง แนวคิดและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศที่หลอมรวมการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงกับการตอบสนองความต้องการชีวิตที่ดีงามของประชาชนเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในโลก ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากหลายประเทศคาดหวังว่า ผ่านการประชุมสองสภาซึ่งเป็นหน้าต่างสําคัญพวกเขาจะรับรู้แนวโน้มนโยบายและวิธีการบริหารจัดการของจีนมากยิ่งขึ้น และเรียนรู้จากภูมิปัญญาและแนวทางของจีนในการปรับปรุงการบริหารจัดการของทั่วโลก

เขียนโดย ลู่ หย่งเจียง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)