“เงื่อนไขที่ได้เปรียบ” แห่งการพัฒนาจีนในสายตา ‘สี จิ้นผิง’

0
1

“เงื่อนไขที่ได้เปรียบ” แห่งการพัฒนาจีนในสายตาสี จิ้นผิง

 

เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2022  ขณะร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องของการประชุมสองสภาจีนประจำปีนั้น นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ชี้ให้เห็นถึงเงื่อนไขที่ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 5 ประการที่ดำรงอยู่ในการพัฒนาของจีน

ประการแรก มีภาวะผู้นำที่แข็งแกร่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งบูรณาการสถานการณ์โดยรวมและประสานงานทุกฝ่าย เป็นหลักประกันทางการเมืองขั้นพื้นฐานในการรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทายที่ร้ายแรงต่าง ๆ ด้วยความสุขุมรอบคอบ

ประการที่สอง มีความได้เปรียบที่โดดเด่นของระบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน ระบบการเมืองและการปกครองของจีนได้แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดอีกระดับในภาคปฏิบัติต่างๆ เช่น การรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเอาชนะสงครามการแก้ไขอุปสรรคและความยากลำบากเพื่อขจัดความยากจน และอื่นๆ ความแตกต่างระหว่าง “ความสงบสุขอันสืบเนื่องจากระบบและหนทางการปกครองของประเทศจีน” กับ “ความวุ่นวายอันสืบเนื่องจากการปกครองของตะวันตก” ทวีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ประการที่สาม มีรากฐานอันหนักแน่นมั่นคงที่สั่งสมมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว พลังทางเศรษฐกิจ พลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังทางการป้องกันประเทศ และพลังรวมแห่งชาติของจีนได้ทวีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จีนมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ สามารถยืดหยุ่นได้มาก ประกอบกับการมีตลาดที่ใหญ่เป็นพิเศษ พื้นฐานแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวจะไม่เปลี่ยนแปลง มีความอดทนและพลังชีวิตที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่

ประการที่สี่ มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มั่นคงในระยะยาว ความรู้สึกที่ได้ประโยชน์ มีความสุข และมีความปลอดภัยของประชาชนได้รับการเสริมสร้างอย่างเด่นชัด ระดับการบริหารจัดการทางสังคมได้รับการปรับปรุงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จีนได้สร้างผลงานดั่งปาฏิหาริย์อย่างต่อเนื่องที่สังคมมีความสงบเรียบร้อยเป็นเวลายาวนาน

ประการที่ห้า มีพลังใจที่เชื่อมั่นตัวเองและแสวงหาความแข็งแกร่งด้วยตนเอง ความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนจีนได้รับการกระตุ้นอีกระดับ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความทรหดอดทน และความมั่นอกมั่นใจได้รับการเสริมสร้างอย่างไม่เคยมีมาก่อน “หัวใจ” ของพรรค กองทัพและประชาชนเปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นและชีวิตชีวา

นักวิเคราะห์เห็นว่าการประชุมสองสภาจีนซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์สําคัญในชีวิตทางการเมืองของจีน เป็นเวทีสําคัญสําหรับการบรรจบกันของ “หัวใจ” ของพรรคและประชาชน เป็นเวทีสําคัญสําหรับการสะท้อนนโยบายแห่งชาติและความคิดเห็นของประชาชน และเป็นหน้าต่างสําคัญสําหรับการแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบของระบบการเมืองของจีนและประชาธิปไตยประชาชนที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน

ระหว่างการประชุมสองสภาจีน นายสี จิ้นผิงร่วมปรึกษาหารือกิจการบ้านเมืองกับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน ได้แลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่และลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยรวมของกิจการงานของพรรคและประเทศชาติ ทั้งยังได้คาดการณ์ถึงอนาคตที่สดใสในการพัฒนาของจีน ซึ่งเอื้อต่อการสร้างความสามัคคีทางความคิดและก้าวไปข้างหน้าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)