จีนเร่งสร้างตลาดใหญ่ทั่วประเทศที่เป็นเอกภาพ ไม่ใช่กลับสู่เศรษฐกิจแบบวางแผน

0
1

ทวิเคราะห์: จีนเร่งสร้างตลาดใหญ่ทั่วประเทศที่เป็นเอกภาพ ไม่ใช่กลับสู่เศรษฐกิจแบบวางแผน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และคณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศข้อเสนอแนะว่าด้วยการเร่งสร้างตลาดใหญ่ทั่วประเทศที่เป็นเอกภาพอย่างเป็นทางการ โดยเสนอให้สร้างตลาดใหญ่ทั่วประเทศที่เป็นเอกภาพในด้านการสร้างระบบพื้นฐาน การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการตลาด ข้อเสนอแนะกำหนดว่า ต้องร่างระบบตลาดที่เป็นเอกภาพ ขจัดการอนุรักษ์ท้องถิ่นและการแบ่งส่วนตลาด ทะลุจุดกั้นสำคัญในเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าและทรัพยากรให้คล่องตัว สร้างตลาดใหญ่ทั่วประเทศที่มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐาน มีการแข่งขันอย่างยุติธรรม และเปิดกว้างอย่างสมบูรณ์

หลายปีมานี้ พรรคฯ และรัฐบาลจีนยืนหยัดแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยม ผลักดันการปฏิรูปอย่างกว้างขวางและลุ่มลึก ปัจจุบันมูลค่าตลาดภายในประเทศของจีนได้อยู่อันดับแนวหน้าของโลก ขนาดของตลาดสินค้ามีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด โดยขนาดตลาดด้านเงินทุน เทคนิคและข้อมูลมีการขยายอย่างรวดเร็ว ได้ปรับเปลี่ยนจากการแสวงหาส่วนหนึ่งเป็นการลงลึกอย่างรอบด้าน ตลาดภายในประเทศขนาดมหึมากลายเป็นหลักค้ำจุนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยคุณภาพสูงของจีน แต่ตลาดใหญ่ไม่ได้มีผลประโยชน์ตามสมควรโดยปริยาย

ในทางปฏิบัติระบบตลาดของจีนยังมีปัญหาหลายประการ อาทิ กฎกติกาไม่เป็นเอกภาพ ทรัพยากรหมุนเวียนไม่คล่องตัว ระบบคุณภาพบริการสินค้าไม่สมบูรณ์ และการแบ่งส่วนตลาด เป็นต้น ซึ่งได้กระทบต่อสมรรถภาพและผลประโยชน์จากตลาด มีผู้เชี่ยวชาญระบุว่า เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคของจีนมีความไม่สมดุล ประกอบกับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สภาพการขนส่งทางคมนาคม และการโจมตีจากภายนอก ความหมุนเวียนของจีนในเวลานี้ยังเผชิญกับข้อจำกัดหลายปัจจัย

สำหรับจุดกั้นที่เกิดขึ้นในการสร้างตลาดใหญ่ที่เป็นเอกภาพ ข้อเสนอแนะเน้นว่า ต้องให้ความสำคัญกับความต้องการภายในประเทศ จัดการสภาพคล่องด้านการหมุนเวียน ทั้งขจัดความยากลำบาก ตั้งกติกาใหม่ และปรับปรุงระบบ เป็นต้น เสริมสร้างและขยายข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรการตลาด กล่าวได้ว่า เนื้อหาของ “ตลาดใหญ่ที่เป็นเอกภาพ” คือ ทั่วประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กลายเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดที่เข้มแข็งที่กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยคุณภาพสูง โดยจีนได้ย่างเข้าสู่กระบวนการพัฒนาใหม่ ในกระบวนการนี้จีนจะยึดแนวคิดใหม่ เขาสู่ยุคใหม่ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม ปรองดอง สีเขียว เปิดกว้าง และแบ่งปัน อาศัยความต้องการด้านตลาดที่เข้มแข็งสร้างสรรค์ระบบอุตสาหกรรมทันสมัยและระบบเศรษฐกิจทันสมัย

ส่วนการสร้างตลาดใหญ่ทั่วประเทศที่เป็นเอกภาพก็มีบทบาทเชิงบวกกับชีวิตประจำวันของชาวจีนด้วย โดยข้อดีที่สุดก็คือสามารถปรับลดต้นทุนการใช้ชีวิต เมื่อตลาดใหญ่ที่เป็นเอกภาพสร้างแล้วเสร็จ ผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า จะมีความหวังเชื่อมกับผู้บริโภค ส่วนกำแพงหลายชั้นในส่วนกลางจะถูกตัดออก ผู้บริโภคจำนวนมากจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ และมีส่วนช่วยต่อการเลือกสินค้า สามารถได้รับสินค้าและบริการในราคาที่ค่อนข้างต่ำ

เมื่ออ่านข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และคณะรัฐมนตรีจีนว่าด้วยเร่งสร้างตลาดใหญ่ทั่วประเทศที่เป็นเอกภาพ จะพบได้ไม่ยากว่า คำกล่าวเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ระบบพื้นฐานด้านการตลาด อาทิ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานตลาด การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการสร้างระบบเครดิตทางสังคม ล้วนอยู่ในข้อเสนอแนะฉบับนี้อย่างเห็นได้ชัด นับเป็นยากล่อมใจให้กับตลาดด้วย

แม่น้ำแยงซี แม่น้ำฮวงโหไหลย้อนกลับไม่ได้ 40 กว่าปีมานี้จีนได้ก้าวหน้าจากการปฏิรูป พัฒนาจากการเปิดกว้างมาโดยตลอด จีนสร้าง  “ตลาดใหญ่ทั่วประเทศที่เป็นเอกภาพ” ไม่ใช่ “กลับสู่เศรษฐกิจแบบวางแผน” ตามที่คาดคิดจากบางสื่อมวลชนตะวันตกอย่างเด็ดขาด สิ่งที่ตรงกันข้าม คือ จีนจะสร้างตลาดเสรีขนาดใหญ่ ยุติธรรม มีประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง ปฏิบัติตามกฎกติกาที่สอดคล้องกับตลาด เป็นไปตามกฎหมายและความเป็นสากล

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)