ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความ “แพนด้าสันถวไมตรี”

0
153

ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความ “แพนด้าสันถวไมตรี”

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สำนักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน ขอเชิญผู้สนใจที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ และ ผู้สนใจทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16-40 ปี ร่วมประกวดเรียงความหัวข้อ “เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน”  เป็นภาษาไทย ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ โดยส่งผลงานก่อนวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 ทางอีเมล [email protected]