บทวิเคราะห์ : ระบบการเลือกตั้งใหม่ของฮ่องกง ทำให้ “ไข่มุกตะวันออก” แวววาวอีกครั้ง

0
1

บทวิเคราะห์ : ระบบการเลือกตั้งใหม่ของฮ่องกง ทำให้ “ไข่มุกตะวันออก” แวววาวอีกครั้ง

ฮ่องกงใกล้จะถึงเวลาการครบรอบ 25 ปีการกลับคืนสู่มาตุภูมิ ก็เป็นนาทีสำคัญที่ฮ่องกงดำเนิน “หนึ่งประเทศสองระบบ” ที่ไม่เปลี่ยนใน 50 ปี โดย 25 ปีมานี้ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ผ่านสถานการณ์โรคซาร์สและโควิด-19 ประสบเหตุการณ์ซึ่งรวมทั้งการปรับข้อระเบียบนักโทษที่หลบหนี เป็นต้น โดยเฉพาะ 5 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลกลางจีน ฮ่องกงเปลี่ยนจากความวุ่นวายสู่ความสงบสุข พัฒนาจากความสงบสุขสู่ความเจริญรุ่งเรือง ได้เปิดโฉมหน้าใหม่แห่งธรรมาภิบาลที่ “คนรักชาติบริหารฮ่องกง” ส่วนการประกันสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือระบบการเลือกตั้งใหม่ของฮ่องกง

หลังจากกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2020 แล้ว รัฐบาลกลางจีนลงมือปรับปรุงระบบการเลือกตั้งเพื่อฮ่องกง ปรับโครงสร้างใหม่และเพิ่มการมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการเลือกตั้ง เป้าหมายพื้นฐานก็คือปฏิบัติตามหลักการ “คนรักชาติบริหารฮ่องกง” จัดการความวุ่นวายและปัญหาสังคมที่เกิดมาจากช่องโหว่ระบบการเลือกตั้งเดิม เพื่อรักษาความปลอดภัยของชาติและความมั่นคงของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง คุ้มครองให้ “หนึ่งประเทศสองระบบ” เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมา ฮ่องกงได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติและการเลือกตั้งผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงชุดที่ 6 ล้วนประสบผลสำเร็จ การปฏิบัติพิสูจน์ว่า ระบบการเลือกตั้งใหม่แสดงบทบาทชี้ขาดต่อการปฏิบัติตาม “คนรักชาติบริหารฮ่องกง” คุ้มครองสิทธิประโยชน์เป็นตัวของตัวเองสำหรับชาวฮ่องกง และผลักดันให้วงการต่าง ๆ ในสังคมร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างฮ่องกง ซึ่งเป็นระบบการเมืองและระบบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับ “หนึ่งประเทศสองระบบ” สอดคล้องกับความเป็นจริงของฮ่องกง สอดคล้องกับความต้องการด้านการพัฒนาของฮ่องกง

นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงชุดที่ 5 กล่าวว่า เมื่อก่อนสภาพแวดล้อมทางการเมืองในฮ่องกงเลวร้าย โดยทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงไม่สามารถมองไกลมากได้ หลังจากปรับปรุงระบบการเลือกตั้งแล้ว สภานิติบัญญัติในอนาคตจะมีความสุขุมเยือนเย็น ความสมดุลและในนามของชาวฮ่องกงมากขึ้น ทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสามารถรวมสมาธิและเวลา แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในฮ่องกง มีประโยชน์ต่อทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงดำเนินนโยบายในระยะไกล ฉะนั้น การพัฒนาของฮ่องกงถึงจะดีขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้ นายจอห์น ลี เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางจีนให้เป็นผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงชุดที่ 6 ซึ่งเขาได้คะแนนเสียงสูงในการเลือกตั้งผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง นี่เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงครั้งแรกหลังจากการปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง และก็เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการ “คนรักชาติบริหารฮ่องกง” ด้านนายจอห์น ลี กล่าวว่า ภายใต้ระบบการเลือกตั้งใหม่ ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีหน้าที่จัดตั้งคณะบริหารที่รักทั้งชาติทั้งฮ่องกงให้ดี นำสังคมฮ่องกงใช้ความพยายามร่วมกัน ร่วมเปิดศักราชใหม่ เขาให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากดำรงตำแหน่งแล้ว ก็จะจัดการปัญหาปากท้องที่ชาวฮ่องกงสนใจมากที่สุด อาทิ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน ระบบการเลือกตั้งใหม่ได้เปิดโอกาสให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง โดยเมื่อปี 1997 จีดีพีของฮ่องกงอยู่ที่ 177,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 25 ปีมานี้ที่ฮ่องกงกลับคืนสู่มาตุภูมิ ถึงแม้เศรษฐกิจภายนอกผันผวนไม่มั่นคง แต่เศรษฐกิจภาพรวมของฮ่องกงยังดีพอสมควร ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติฮ่องกงพบว่า เมื่อปี 2021 จีดีพีของฮ่องกงมีถึงประมาณ 368,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยังเป็นหนึ่งในระบบเศรษฐกิจที่มีศักยภาพการแข่งขันมากที่สุดในโลก ฐานะศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศของฮ่องกงได้รับการเสริมสร้างอีก

ปีนี้เป็นการครบรอบ 25 ปีการกลับคืนสู่มาตุภูมิ นับเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ทางประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาของฮ่องกง ระบบการเลือกตั้งใหม่สามารถผนึกบุคคลดีเด่นที่รักชาติรักฮ่องกง แบกรับภาระหน้าที่ สร้างโอกาสดีที่สุดให้กับการพัฒนาอย่างรอบด้านและคึกคัก ช่วยให้ “ไข่มุกตะวันออก” แวววาวอีกครั้ง

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)