‘สี จิ้นผิง’ในสายตาของปชช.จีน – คำพูดนี้ของท่านเลขาธิการใหญ่เป็นการชื่นชมและยิ่งเป็นการกำชับ  (8)

0
6

 ‘สี จิ้นผิง’ในสายตาของปชช.จีน คำพูดนี้ของท่านเลขาธิการใหญ่เป็นการชื่นชมและยิ่งเป็นการกำชับ  (8)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ปี 2013 ขณะลงพื้นที่ตรวจงานในมณฑลซานตง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ไปที่ศูนย์บริการแรงงานต่างถิ่นแบบครบวงจรของเมืองจี่หนาน ได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ประจำช่องบริการจากหน่วยงานต่างๆ และชาวชนบทที่ทำงานในเมืองที่เข้ามาใช้บริการที่นั่น ในเวลานั้นมี “แม่บ้านพลังบวก” กลุ่มหนึ่งที่ทำงานเป็นผู้ให้บริการงานบ้านได้รวมตัวกันเดินเข้ามาเพื่อทักทายสวัสดีท่านเลขาธิการใหญ่ นางจั๋ว ฉางลี่ก็คือหนึ่งในกลุ่ม “แม่บ้านพลังบวก”  ต่อไปนี้เป็นการแนะนำตัวเองและเสียงจากใจของเธอ

ฉันเคยเป็นลูกจ้างหญิงที่ถูกเลิกจ้าง ต่อมาฉันได้งานใหม่ผ่านการให้บริการทำงานบ้านพร้อมกับบรรดาพี่สาวน้องสาว การที่มีโอกาสรับฟังคำกำชับแบบต่อหน้าจากท่านเลขาธิการใหญ่สี จิ้นผิงนั้นเป็นสิ่งที่ฉันคาดคิดไม่ถึงแม้แต่ในความฝัน

ท่านเลขาธิการใหญ่บอกกับเราว่า “การให้บริการทำงานบ้านเป็นกิจการที่มีอนาคต ต้องยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความเป็นมืออาชีพ พยายามมอบความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้อื่นและตัวเองให้ได้”  คำพูดของท่านทำให้หัวใจของฉันรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีทันใด

“การให้บริการทำงานบ้านเป็นกิจการที่มีอนาคต” – นี่เป็นการชื่นชมและยิ่งเป็นการกำชับ

ในอดีต สังคมมีมุมมองโดยทั่วไปว่าผู้ทำงานบริการทำงานบ้านนั้นก็คือ “แม่บ้าน”  กระทั่งต่ำต้อยกว่าคนทั่วไป คำพูดของท่านเลขาธิการใหญ่ดังกล่าวทำให้พวกเราได้เปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการทำงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อ “ยกระดับความเป็นมืออาชีพ” เราไม่เพียงแต่ได้จัดตั้งโรงเรียนอบรมวิชาชีพและโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาเท่านั้น หากยังได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 800 แห่งทั่วประเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาอีกด้วย การที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาได้มาร่วมประกอบอาชีพในภาคธุรกิจบริการทำงานบ้านนั้น นอกจากแก้ไขปัญหาการจ้างงานของพวกเขาแล้ว ยิ่งได้นำมาซึ่ง “เลือดใหม่” และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอัพเกรดภาคธุรกิจนี้ด้วย

ปัจจุบัน “แม่บ้านพลังบวก” ได้ก้าวออกจากเมืองจี่หนานไปยังทั่วประเทศ จำนวนผู้ให้บริการทำงานบ้านเพิ่มขึ้นถึง 70,000 กว่าคนแล้ว คิดเป็นกว่าสามเท่าของเมื่อปี 2013 ในขณะเดียวกันยังมีบริกรงานบ้านระดับสูงจำนวนมากสอบได้ใบประกอบวิชาชีพต่างๆ เช่น นักดูแลทารกแรกเกิดและเด็กอ่อน และนักโภชนาการ เป็นต้น ได้ทำ “งานด้านเทคนิค” จริงๆ

ฉันเก็บรักษาชุดทำงานสีส้มแดงที่ฉันใส่ในวันที่พบเห็นท่านเลขาธิการใหญ่อย่างทะนุถนอมมาโดยตลอด ในใจของฉันมันเคยเป็นชุดทำงานที่ทำให้เกิดความรู้สึก “กลัวเสียหน้า” เมื่อสวมใส่ไปข้างนอก บัดนี้ฉันได้รู้สึกถึงคุณค่าและความมีเกียรติของอาชีพนี้

ในระหว่างการประชุม “สองสภา” แห่งชาติจีนเมื่อปี 2018 ท่านเลขาธิการใหญ่ได้เข้าร่วมการพิจารณาตรวจสอบผลงานรัฐบาลกลางของคณะผู้แทนมณฑลซานตง ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ฉันมีโอกาสรายงานต่อหน้าท่านเลขาธิการใหญ่เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาของ “แม่บ้านพลังบวก” ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วันนั้นฉันได้สวมใส่ชุดทำงานสีส้มแดงอีกครั้ง

หลังจากได้ฟังแล้วท่านเลขาธิการใหญ่กล่าวด้วยความดีใจว่า “ธุรกิจบริการทำงานบ้านเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีอนาคตสดใสเสมือนชื่อของ’แม่บ้านพลังบวก’ ซึ่งไม่เพียงตอบสนองความต้องการทำงานของชาวชนบทที่หางานทำในเมืองเท่านั้น หากยังได้ตอบสนองความต้องการของครอบครัวในเมืองในด้านการดูแลเด็กและผู้สูงอายุอีกด้วย  ต้องทำงานที่อำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะร่วมกันนี้ให้ดีอย่างจริงจัง และทำให้เป็นโครงการแห่งการมอบความรัก”

การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับท่านเลขาธิการใหญ่สองครั้ง นับเป็นเรื่องที่ยากจะลืมเลือนได้ตลอดชีวิตสำหรับฉัน ฉันอยากจะกล่าวกับท่านว่า “ท่านเลขาธิการใหญ่ ท่านกำชับเราให้บริการทำงานบ้านในฐานะการงานอาชีพ เราจะจดจำไว้อย่างแน่นอน เราจะยิ่งทำยิ่งมีพลังขับเคลื่อน!”

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)

ติดตามตอนก่อนหน้าได้ที่

‘สี จิ้นผิง’ในสายตาของปชช.จีน (7) – เมื่อนโยบายของพรรคฯดีก็ต้องพยายามวิ่งไปข้างหน้า