ปักหมุดงานแฟร์ในจีน ประตูสู่การค้ากับจีนที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรพลาด

0
1

ปักหมุดงานแฟร์ในจีน ประตูสู่การค้ากับจีนที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรพลาด

หลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 จีนเริ่มกลับมาจัดงานแสดงสินค้า มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์  โดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึง งานแสดงสินค้าของจีนในปี 2565 ที่น่าสนใจ ได้แก่

Hainan Expo 2022

งาน China International Consumer Products Expo 2022 (Hainan Expo) เป็น 1 ใน 4 งานแสดงสินค้าระดับชาติของจีน  จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนร่วมกับรัฐบาลมณฑลไห่หนาน งานปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2565 ที่มณฑลไห่หนาน มีผู้จัดงานกว่า 1500 ราย จาก 70 ประเทศทั่วโลกมาร่วมแสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจจากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิสินค้าแฟชั่น  ไลฟ์สไตล์  อัญมณี เครื่องประดับ อาหาร ยานยนต์  สินค้าสุขภาพ อิเล็กทรอนิคส์

การจัดงาน Hainan Expo นี้ ถือเป็นผลักดันมณฑลไห่หนานให้เป็นศูนย์กลางสินค้าปลอดภาษี และขานรับนโยบายเมืองท่าการค้าเสรีซึ่งจะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของจีน  ตามนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่จะยกระดับท่าเรือไห่หนานให้เป็นท่าเรื่อที่มีอิทธิพลระดับโลก

 China-ASEAN Expo 2022

China Asean Expo 2022 ครั้งที่ 19 (CA Expo) ที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วง  จัดโดยมณฑลกว่างซี ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ปีนี้มีการจัดงาน ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2565  เป็นงานมหกรรมนานาชาติจัดขึ้นทุกปี  มีการจัดแสดงสินค้า ความร่วมมือด้านการลงทุน การท่องเที่ยว โดยเน้นสินค้าประเภทเครื่องดื่ม  สุขภาพความงาม  เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า  การลงทุนและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคจีนและอาเซียน

งาน China-ASEAN Expo เป็นงานที่ริเริ่มโดยรัฐบาลจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นสถานที่จัดงาน ถือเป็นการรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นประตูสู่อาเซียนของกว่างซีจ้วงด้วย

China International Import Expo 2022  (CIIE)

งาน China International Import Expo CIIE หรืองานแสดงสินค้านำเข้าจีน  จัดโดยกระทรวงพาณิชย์จีนและรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้   ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ที่นครซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2565  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาตินครเซี่ยงไฮ้  มีการจัดแสดงสินค้า อาหาร สินค้าเกษตร ยานยนต์ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และธุรกิจบริการ  ถือเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ โดยปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 480,000 คน  ผู้จัดงาน 2900 บริษัท จาก 127 ประเทศ

งานนี้ถือเป็นงานใหญ่ระดับประเทศที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างมาก  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเข้าตามนโยบายเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีน เป็นเวทีที่ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

แม้ว่าตอนนี้จีนยังไม่เปิดประเทศ แต่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากไปร่วมงานแฟร์ใหญ่ระดับประเทศทั้ง 3 งานในปีต่อๆ ไป ส่วนผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกบูธในงาน สามารถติดตามรายละเอียดที่เว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่เว็บไซด์ www.ditp.go.th เพื่อเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกจิการค้าในประเทศจีนต่อไป

บทความโดย :  ประวีณมัย  บ่ายคล้อย