สร้างตำหนัก “หรงกั๋วฝู่” ต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอเจิ้งติ้ง -เส้นทางสีจิ้นผิง(3)    

#เส้นทางสีจิ้นผิง  #เมืองเจิ้งติ้ง  #มณฑลเหอเป่ย