ความผูกพันของ ‘สีจิ้นผิง’ ต่อวัฒนธรรม: เราต้องให้ความสำคัญป็นพิเศษกับการขุดค้นแก่นแท้ของอารยธรรม 5000 ปีแห่งชาติจีน (7)

0
6

ความผูกพันของ ‘สีจิ้นผิง’ ต่อวัฒนธรรม: เราต้องให้ความสำคัญป็นพิเศษกับการขุดค้นแก่นแท้ของอารยธรรม 5000 ปีแห่งชาติจีน (7)

วันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2021 ณ ริมห้วยจิ่วชีว์ในบริเวณเทือกเขาอู่อี๋ซาน นายสีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีจีน ซึ่งกำลังลงพื้นที่ตรวจงานในมณฑลฝูเจี้ยนได้เดินเข้าไปใน “อุทยานจูซี”

“ท่านเลขาธิการใหญ่เดินไปจนถึงบ้านชั้นในสุด เมื่อท่านเห็นคำพูดที่เลืองชื่อของจูซี ซึ่งถูกพิมพ์อยู่บนกำแพงที่ว่า ‘ประเทศขึ้นอยู่กับประชาชน อำนาจรัฐสร้างขึ้นเพื่อประชาชน’ ท่านหยุดและจ้องมองเป็นเวลานาน” จางเจี้ยนกวง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มณฑลฝูเจี้ยนซึ่งวันนั้นทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้กับสีจิ้นผิงเล่าย้อนหลังให้ฟัง

ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนมิถุนายนปี 2018 ในระหว่างการศึกษาร่วมกันครั้งที่ 6 ของกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ ชุดที่ 19 สีจิ้นผิงเคยอ้างอิงคําพูดนี้ของจูซีเพื่ออธิบายว่า เจตจํานงของประชาชนเป็นการเมืองที่ใหญ่ที่สุด

“โฉมหน้าวสันตฤดูสามารถจดจําได้ง่าย ทิวทัศน์หลากสีสันล้วนบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ” “เข้าใจกฎธรรมชาติผ่านการศึกษาเชิงลึก กวดขันกับตัวเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ” “ก่อนการแสวงหาความรู้ความสามารถจำต้องตั้งเป้าหมายที่สูงส่ง” นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 เป็นต้นมา ขณะกล่าวสุนทรพจน์สำคัญในหลายครั้งสีจิ้นผิงมักจะอ้างอิงคำพูดหรือคำคมที่มีชื่อเสียงของนักปราชญ์โบราณซึ่งรวมถึงจูซีด้วย เพื่ออธิบายสัจธรรมอันลุ่มลึกอย่างมีชีวิตชีวา แนวคิดการบริหารประเทศแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาอันลึกซึ้งของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมแห่งประชาชาติจีน

สีจิ้นผิงกล่าวว่า “ครั้งตรวจงานที่มณฑลซานตงผมได้ไปเยี่ยมชมศาลเจ้าขงจื่อโดยเฉพาะ เมื่อมาที่ภูเขาอู่อี๋ซานก็มาเยี่ยมชมจูซีโดยเฉพาะด้วย ”

สีจิ้นผิงกล่าวในระหว่างการตรวจงานครั้งนี้ว่า “หากไม่มีอารยธรรม 5,000 ปีของประชาชาติจีน ก็มิอาจมีเอกลักษณ์ของจีนเกิดขึ้น หากไม่มีเอกลักษณ์ของจีน ก็ย่อมจะไม่มีหนทางสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในทุกวันนี้ เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการขุดค้นแก่นแท้ของอารยธรรม 5,000 ปีแห่งประชาชาติจีน เผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมโดยผสมผสานกับจุดยืนและมุมมองของลัทธิมาร์กซ์    เดินบนหนทางสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่”

หลังจากฟังการอรรถาธิบายที่สำคัญของสีจิ้นผิง จางเจี้ยนกวงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง “คำกล่าวของท่านเลขาธิการใหญ่เผยให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ของจีนในด้านหนทาง ทฤษฎี และระบบ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานแห่งการสืบทอดอารยธรรม 5,000 ปีของประชาชาติจีน สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนนั้นมีรากฐานมาจาก ‘ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์’ แห่งวัฒนธรรมจีน”

สาเหตุที่น้ำในบ่อสามารถคงไว้ซึ่งความใสสะอาดได้นั้น ก็เป็นเพราะว่ามีกระแสน้ำไหลมาจากแหล่งกําเนิดอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

“จีนเป็นประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาล มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมดั้งเดิมอันยอดเยี่ยมที่ประชาชาติจีนสร้างและสืบสานในประวัติศาสตร์หลายพันปีนั้น เป็นรากฐานและจิตวิญญาณของชาติจีน” สีจิ้นผิงยืนอยู่บนจุดสูงแห่งการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมตัวเองและการบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งชาติ ได้อัดฉีดพลังทางความคิดในการสร้างเสริมพื้นฐานและปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมแห่งชาติจีน

วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2021 ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ปธน.สีจิ้นผิงเสนอว่าต้องยืนหยัดที่จะหลอมรวมหลักการพื้นฐานของลัทธิมาร์กซ์ให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมแห่งชาติของจีน “การหลอมรวมทั้งสอง”นี้ได้ยกสถานะและบทบาทของวัฒนธรรมดั้งเดิมอันยอดเยี่ยมแห่งชาติจีนขึ้นสู่ระดับใหม่

การศึกษา การอ้างอิง และการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมอันยอดเยี่ยมแห่งชาติจีนนั้น แฝงไว้ในทุกแง่มุมการบริหารประเทศของสีจิ้นผิง

เมื่อ”พอกินพอใช้”ซึ่งเป็นความฝันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานับพันปีได้กลายเป็นจริง เมื่อคำคมโบราณถูกรวมเข้าอยู่ในค่านิยมหลักของสังคมนิยม เมื่อ”ประชาคมมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน” ซึ่งเปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาตะวันออกนับวันได้กลายเป็นฉันทามติของโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ฯลฯ ได้นำมาซึ่งสภาวะการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่มากมายบนเวทีของยุคใหม่

“ต้องซึมซับแก่นแท้ความคิดและแก่นแท้คุณธรรมในวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมแห่งชาติจีนอย่างจริงจัง” “ต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมแห่งชาติจีน กระตุ้นพลังชีวิตของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมแห่งชาติจีนด้วยจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย” “ต้องมีความเฉลียวฉลาดในการเรียนรู้แนวคิดและข้อคิดด้านการบริหารประเทศจากวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมแห่งชาติจีน” ฯลฯ

คำอธิบายอย่างลึกซึ้งของสีจิ้นผิงในโอกาสต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้และความมั่นใจในตนเองของชาวคอมมิวนิสต์จีนในยุคใหม่ในการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาของวัฒนธรรมจีนเพื่อสร้างสถานการณ์ใหม่แห่งการบริหารประเทศ

ใช้ประโยชน์บรรทัดฐานที่สร้างขึ้นโดยคนโบราณ บุกเบิกสถานการณ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง

จาง เจี้ยนกวงกล่าวว่า เราต้องจดจำคำกำชับของเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิง ขับเคลื่อนให้วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมแห่งชาติจีนได้รับการพัฒนาและยกระดับท่ามกลางการสืบสานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลายเป็นรากฐานที่ลึกซึ้งแห่งความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมของเรา

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)

ติดตามตอนก่อนหน้าได้ที่

 

ความผูกพันของ ‘สี จิ้นผิง’ ต่อวัฒนธรรม : รากลึกและแข็งแรงกิ่งก้านก็งอกงามได้ (6)