ความผูกพันของ ‘สี จิ้นผิง’ ต่อวัฒนธรรม: “คลองขุดต้ายุ่นเหอเป็นมรดกล้ำค่าที่บรรพบุรุษสืบทอดให้” (8)

ความผูกพันของ ‘สี จิ้นผิง’ ต่อวัฒนธรรม: “คลองขุดต้ายุ่น … อ่านเพิ่มเติม ความผูกพันของ ‘สี จิ้นผิง’ ต่อวัฒนธรรม: “คลองขุดต้ายุ่นเหอเป็นมรดกล้ำค่าที่บรรพบุรุษสืบทอดให้” (8)